Kérem várjon!
8 szerencsés jel
Buddha - Dharma - Szangha
Tanfolyamok
Buddhák, Boddhiszatvák, Védelmezők
A témakörökhöz kérjük kattintson ide!
 
Kedves Mantra Látogató!

A bal oldalon elérhető tartalmat csak regisztrált tagjaink olvashatják.

Ha még nem regisztrált, akkor ide kattintva teheti meg (név, e-mail és jelszó megadásával).
Ha már regisztrált, akkor a bejelentkezéshez kattintson ide.
Buddhista Mantra
A szó szanszkrit eredetű. Tartalmazza a man- szógyököt, amelynek jelentése "gondolkodni". A manjaté szó eredetileg gondol jelentésű volt, ebből alakult ki a mántrasz (szent szöveg) jelentés.A -tra toldalék etimológiájáról eltérő vélekedések vannak. A toldalék -tra jelentése: eszköz, azaz a mantra szó szerinti jelentése "a gondolkodás eszköze". Más magyarázat szerint a -tra toldalék jelentése "oltalom".Egy harmadik magyarázat szerint a -tra toldalék a trayoti (mint a Tantra esetében) a "megszabadulás". Ezek szerint a mantra az elménktől való felszabadítás eszköze.

A mantrák olyan szentnek tekintett hangokból állnak, amelyekről azt tartják, hogy természetfölötti erővel rendelkeznek. A ‘mantra’ szó szanszkrit eredetű, aminek valószínűsíthető jelentése ‘az, ami védelmezi (tra) az elmét (man)’.

A buddhizmusban a mantrák szerepét különbözőképpen értelmezik az egyes irányzatok, de alapvetően a megvilágosodás elérését szolgálják. Sok esetben a mantrákat a meditáció egy formájaként is használják.

A buddhizmus vadzsrajána irányzatában különösen sok mantrát kántálnak. Úgy tartják, hogy megtestesíti a mantra által megszólított istenség erejét és tulajdonságait. Imafüzéreket használnak arra, hogy számon tartsák az elkántált mantrákat.

Az istenségek segítségül hívásán és a természetfölötti erők jóindulatának megnyerésén kívül a mantrákat gyakran alkalmazzák a balszerencse elleni védelemre. A mantrákat nem csak egyedül, hanem többen is kántálhatják olyan magánszertartásokon, ahol a cél az, hogy megvédjék az egyént a betegségektől vagy más balszerencsétől. De nagy nyilvános szertartásokon is végezhetnek ilyet, hogy a közösség felől elhárítsák a veszedelmet. Ez utóbbi történik Kiotóban, Japánban, a Jizó Obon Fesztiválon, ahol gyerekek egy nagyobb szemű imafüzért adnak körbe, miközben fennhangon kántálva kérik Ksitigarbha bódhiszattva a gyerekek védelmezőjének támogatását és jóindulatát.

Az ilyen védelmező jellegű rítusok nagy szerepet játszanak a mahájána és ezoterikus buddhista irányzatokban, elsősorban Kelet-Ázsiában és Tibetben. Ezekben a régiókban, különösen Tibetben, a dháraníkat és mantrákat egyaránt használják a védelmező rítusokban. A dháraníkban lévő szavak értelemmel bírnak, sok esetben egy-egy tanítás kifejtésére vagy egy istenség iránti rajongás kifejezésére irányulnak, és úgy tartják, hogy spirituális erővel bír. A mantrák rövidebb, néhány szavas mondatok, gyakran csak egyszerű szavak, amelyeknek szintén erőteljes spirituális erőt tulajdonítanak.

A mantrák használata a tibeti buddhista hagyomány fő gyakorlási vonalához tartozik, ezért is nevezik a tibeti buddhizmust vadzsrajánának (Gyémánt Útnak), vagy mantrajánának (a Mantrák Útjának) Az emberi létünk és környezetünk szakadatlan mozgásból áll, az energia folyamatos áramlásából, melyben nincs egy pillanatnyi szünet sem.

A tibeti hagyományok szerint – ahogy a nyugati tudomány szerint is minden az energia játéka, ezen kívül nincs semmi. A szó, a zene változásokat hoz létre belső és külső világunkban, és ehhez az elvhez kapcsolódnak az évezredek óta használt mantrák, mágikus szótagok is, melyek használatával pozitív irányba terelhetjük életünket, sőt a megvilágosodást segítő fontos eszközökké is válnak.

A mantráknak sok változata van. Vannak nagyon lényegi mantrák, melyek a dzogcsen gyakorlatok részét képezik, és a lényegi állapotunkkal való azonosulást segítik, mint az Á hang zengetése, az OM ÁH HUM mantra és a Vadzsradal.A tantrikus vadzsrajána buddhizmusban mantrák kapcsolódnak a különböző megvilágosodott mesterekhez, mint Guru Rinpocse, Milarepa és a Karmapa, ezek főleg az úgynevezett gurujógákban használatosak, amikor a mester megvilágosodott testével, beszédével, tudatával, megvalósításával és aktivitásával azonosulunk. Mantrák kapcsolódnak a különböző meditációs istenségekhez is (tib. jidam, szkrt. Deva), hogy megvalósítsuk a meditációs istenség tulajdonságait. Mantrák kapcsolódnak még az „égtáncosokhoz” (tib. kandro, szkrt. Dakini), akik a megvilágosodott cselekvés energiáinak megnyilvánulásai. Mantrák kapcsolódnak a védelmezőkhöz is (tib. Csötyong, szkrt. Dharmapala), akik a buddhista tanítások őrzői, és így a tanításokat gyakorlók védelmezői is.

Ők segítenek a megfelelő körülmények rendezésében, hogy a gyakorló tudja járni a spirituális útját. A mantrákat használhatjuk a negatív dolgok lenyugtatására, betegségek gyógyítására; a pozitív dolgok növelésére, mint a gazdagság, bölcsesség; a különböző élethelyzetek uralására; valamit a gyors együttérző cselekedeteink beteljesítésére.Így a mesterek, meditációs istenségek, égtáncosok és védelmezők mantráinak különböző változatai vannak, melyeket a meghatalmazás, beavatás alkalmával kap meg a gyakorló, és az átadott hagyománynak megfelelően gyakorolja. A különböző hagyományokból származó, de azonos istenséghez kapcsolódó mantrák, lehet, hogy csak egy-egy hangban különböznek egymástól, de teljesen különbözők is lehetnek. Egy-egy istenségnek általában van rövidebb mantrája, amely mindig a lényegi szívmantrája, és hosszabb, sok esetben nagyon hosszú mantrája is, mely az aktivitás mantrája. Általában a szívmantrát gyakorolják először, mert ha az istenség lényegiségével nem azonosul a gyakorló, akkor az aktivitás mantra nem tud megfelelően működni. Az aktivitás mantra legtöbb esetben tartalmazza a szívmantrát.

Itt, az oldalunkon szereplő mantráknál feltüntettük, hogy melyek azok, amelyek beavatással, meghatalmazással, vagy legalább átadással gyakorolhatóak. Ezek titkos mantráknak számítanak, és átadás nélküli gyakorlásuk problémákat okozhat a gyakorló tudatában, energiarendszerében. Vannak melyeket hangosan nem is ejtenek ki. Azok a mantrák azonban, amelyeknél nem jeleztük az átadáshoz kötöttséget, szabadon gyakorolhatóak mindenki számára,de célszerü mindegyik mantrához gyakorlathoz egy buddhista hagyományvonal Lámájának az átadása .
Buddhista Mantra
Á
A tibeti hagyományban az ’Á’ hang az összes hang, mantra lényege, az alaphang, a világegyetem összes energiájának eredendően tiszta lehetősége. A buddha-állapot jelképe.
OM ÁH HUM
A tibeti buddhista hagyományban szó van a létezés három szintjéről, úgy a lények, mint a világegyetem mandalája esetében. Ezek a test, beszéd és a tudat szintjei. A külső a test szintje, a belső a beszéd szintje és a titkos a tudat szintje. A külső test szint a durva megnyilvánulást jelenti, a belső beszéd szint e megnyilvánulások mögötti energiát, és a tudat szint az előbbi kettő lényegét, és ezekhez megfelelően társulnak az OM ÁH HUNG szótagok. Ez az összes mantra lényege.
OM ÁH HUM
Buddhista Mantra
MENEDÉKVÉTEL ÉS A MEGVILÁGOSODÁS SZELLEMÉNEK (BODHICITTA) FELKELTÉSE
A Buddhához, a Dharmához és a Szanghához fordulok menedékért. Amíg el nem érem a megvilágosodást. Az adás és más cselekedetek érdeme által érjem el a Buddhaságot a lények javára.

SZANG GYE CSÖ DANG COG TYI CSOG NAM LA /
DZSANG CSUB BARDU DAG NI TYAB SZU CSI /
DAG GI DZSIN SZOG GYI PE SZÖ NAM TYI /
DRO LA PEN CSIR SZANG GYE DRUB PAR SOG //
(3×)

Námó Buddhája
Námó Dharmája
Námó Szankhája
Buddhista Mantra
PRADZSNÁPARAMITA
TEJATA / OM GATE GATE PARAGATE PARASZAMGATE BODDHI SZVAHA
Pradzsnáparamita a mahajána buddhizmus Bölcsesség Tökéletességének megtestesítője. E mantrát a bölcsesség eléréséért használják.E női istenség a mahajána buddhizmusban többféle módon ismert, de a tibeti hagyományban a legismertebb változata négykarú, két keze meditációs tartásban, fent tartott jobb kezébenvadzsrát, fent tartott bal kezében a Bölcsesség Tökéletességének könyvét, vagy a Szív Szútrát tartva. Mantráját a bölcsesség eléréséért használják.
TEJATA OM GATE GATE PARAGATE PARASZAMGATE BODDHI SZOHA
Buddhista Mantra
SÁKJAMUNI BUDDHA
TADJATA/
OM MUNI MUNI MAHAMUNI SÁKJAMUNI SVÁHÁ
SÁKJAMUNI BUDDHA
Sákjamuni (‘a Sákja-törzs bölcse’) a történelmi Buddha, Gautama Sziddhártha (páli nyelven: Gótama Sziddhattha) egyik neve. Minden bizonnyal ő volt a legelső megvilágosodott alak, akit vizualizáltak. A Szutta Nipátában van egy szép részlet, amelyben Pingija arról beszél, hogy ő sosem válik el Buddhától. Elmondja, hogy bármikor, amikor akarja, láthatja és hallhatja tanítóját, még akkor is, ha mérföldekre él Buddha tartózkodási helyétől. Sákjamuní mantrában a ‘muni’ szó jelentése bölcs, a ‘mahá’ jelentése nagyszerű. Tehát a mantrát valahogy így lehet értelmezni: “Om, a bölcs, bölcs, a nagyszerű bölcs, a Sákják bölcse, üdvözlégy!” Ez a mantra a következő formában is elég elterjedt: Ebben a változatban Sákjamuni neve részeshatározó módban van, tehát így értelmezhető: “Om, a bölcs, a bölcs, a nagyszerű bölcs, a Sákják bölcsének, üdvözlégy!” A mantra legutolsó szavát, a szanszkrit nyelvű ‘szváhá’-t Tibetben nem tudják kimondani, ezért ‘szoha’-ként ejtik.
SÁKJAMUNI BUDDHA
Buddhista Mantra
GURU RINPOCSE
OM ÁH HUM VADZSRA GURU PADMA SZIDDHI HUM
vagy
OM ÁH HUNG BENZA GURU PEMA SZIDDHI HUNG
Guru Rinpocse mondta: „Akik a Vadzsraguru mantrát ismétlik, amennyiszer tudják, gyakorlásuk haszna, előnye és energiája valóban elképzelhetetlen. Ez elhárítja a világ összes országában előforduló betegségek, éhínség, nyugtalanság, rossz termés összes negatív erejét, az összes rossz óment és jelzést, és így a növényeknek megfelelő időben fog esni az eső, mindig bőséges vízellátás lesz a mezőgazdaság számára, valamint az emberek és állatok élete, az összes régióban és vidéken jóléttel teli és kedvező állapotú lesz. Ezek az egyének, akik ilyen módon gyakorolnak, ebben az életükben, a következőben, és a halál és újraszületés közötti köztes létben tulajdonképpen találkoznak velem, a felébredett tudatukban. A megvalósításuk középső szintjén lévők újra és újra találkoznak velem álmaikban. Fokozatosan, gyakorlásukban beteljesítve a különböző utakat és szinteket, a belső tudatosság férfi vagy női hordozóinak soraiba jutnak a tiszta földemen, Ngajab kontinensen. Ne kételkedjetek ebben. Még ha nem is tudod recitálni a mantrát valamilyen okból, helyezd a győzelmi zászló hegyére, és miután a szél megérinti azt, a szél megérinti az érző lényeket is, és ők kétségtelenül megszabadulnak. Esetleg agyagba írhatod, vagy kőbe vésheted, ez is védeni fogja az utat, melyekre ezeket helyezed, védelmezve a környéket a rosszindulatú hatásoktól. A mantrát aranytintával sötétkék papírra írhatod, és amulettként viselheted. Halálodkor, ha ez az amulett a testeddel elégetik, szivárványok lesznek láthatók, és a tudatod áthelyeződik a Nagy Boldogság birodalmába. E mantra leírása, olvasása vagy recitációja felmérhetetlen, nagysága semmihez nem mérhető. Az eljövendő lények hasznára hoztam létre, és elrejtettem. Találja meg a jövőben a jó karmával rendelkező szerencsés gyermekem.”
GURU RINPOCSE
Buddhista Mantra
AVALÓKITÉSVARÁNAK (CSENRÉZI)
AVALÓKITÉSVARÁNAK (CSENRÉZI)
AVALÓKITÉSVARÁNAK (CSENRÉZI)
OM MÁNI PÁDME HUM
vagy
OM MÁNI PEME HUNG
A tibeti buddhizmusban ez a legismertebb mantra. Úgy tartják, hogy a mantra mondogatása, akár hangosan, akár magunkban mormolva, segítségül hívja Csenrézit, aki a mérhetetlen jóindulat és könyörületesség bódhiszattvája.A legismertebb tibeti mantra, amely Avalókitésvarának (Csenrézi), az Együttérzés Buddhájának a mantrája. Minden érzőlényben benne lakozik a buddha-természet. Kalu Rinpocse magyarázatában az OM MÁNI PEME HUNG megfelel az OM ÁH HUNG mantrának, vagyis a MÁNI PEME az ÁH-nak. A mantrát ugyanakkor a létforgatag hat világa tiszta érzékelésére használjuk, ahol a hat érzelem megfelel a hat tiszta bölcsességnek. A homlokunkban lévő fehér OM szótag a gőgöt, önteltséget alakítja át egyenlőség bölcsességévé, így megszüntetve bennünk és minden lényben az istenek világának magját. A torkunkban lévő zöld szótag az irigységet, féltékenységet, versengési hajlamot alakítja át akadálytalan cselekvés bölcsességévé, így megszüntetve bennünk és minden lényben a félistenek világának magját. A szívközpontunkban lévő aranyszínű NI szótag a kétséget (kettősséget) alakítja át az összes bölcsesség lényegévé, így megszüntetve bennünk és minden lényben az emberi születés világának magját. A köldökközpontunkban lévő világoskék PE szótag a butaságot, tompaságot, szétszórtságot alakítja át a tudat terének bölcsességévé, így megszüntetve bennünk és minden lényben az állatvilágban születés magját. A köldök alatt négyujjnyira lévő titkos központban van a vörös ME szótag a kielégítetlen vágyat, sóvárgást alakítja át a megkülönböztetés bölcsességévé, így megszüntetve bennünk és minden lényben az éhező szellemek világában születés magját. Talpaink közepében van egy-egy sötétkék HUM szótag, melyek a gyűlöletet, idegenkedést alakítják át a tükörszerű bölcsességgé, így megszüntetve bennünk és minden lényben a pokolvilágokban születés magját.
Buddhista Mantra
A NAGY EGYÜTTÉRZÉS MANTRÁJA
Nīlakaṇṭha Dhāranī mantrája (नीलकण्ठ धारनी) Mahā Karuṇā Dhāranī (महा करुणा धारनी) néven is ismert. Népszerű elnevezése A Nagy Együttérzés Mantrája. A mantra szanszkrit nyelven íródott és főleg kínai, koreai és vietnámi kultúrkörben terjedt el a mahajánabuddhizmusból eredően és a  nagy együttérzés tanítására alapozva.  A mantra Avalókitésvara bódhiszattva szavai a Buddhák, bódhiszattvák, istenek, dharma királyok gyülekezete előtt a Mahakarunikacitta Szútra hagyománya szerint. Ugyanannyira közkedvelt és népszerú, mint a hatszótagú OM MANI PADME HUM mantra és egyben annak szinonimája is Kelet-Ázsiában, Avalókitésvara szavainak idézetével.  Gyakran használják oltalmazó és tisztító szertatásokon, valamint individuális recitálásoknál is.

NAMO RATNA-TRAYĀYA!
NAMO ĀRYĀVALOKITEŚVARĀYA,
BODHI-SATTVĀYA MAHĀ-SATTVĀYA MAHĀ-KĀRUNIKĀYA!
OM SARVA-RAVIYE ŚUDHANADASYA NAMAS KRITVĀ IMAM ĀRYĀVALOKITEŚVARA RAMDHAVA
NAMO NARAKINDI HRIH MAHĀ-VAT-SVĀME SARVA-ARTHATO-ŚUBHAM AJEYAM
SARVA-SAT NAMO-VASAT NAMO-VĀKA MAVITĀTO
TADYATHĀ:
OM AVALOKI-LOKATE-KRATE-E-HRIH MAHĀ-BODHISATTVA
SARVA SARVA MALA MALA MAHI MAHI RIDAYAM
KURU KURU KARMAM DHURU DHURU VIJAYATE MAHĀ-VIJAYATI
DHARA DHARA DHRINIŚVARĀYA CALA CALA MAMA VIMALA MUKTELE
EHI EHI ŚINA ŚINA ĀRSAM PRASARI VIŚVA VIŚVAM PRASAYA
HULU HULU MARA HULU HULU HRIH SARA SARA SIRI SIRI SURU SURU
BODHIYA BODHIYA BODHAYA BODHAYA
MAITREYA NARAKINDI DHRIŚNINA
BHAYAMĀNA SVĀHĀ!
SIDDHĀYA SVĀHĀ!
MAHĀ SIDDHĀYA SVĀHĀ!
SIDDHA-YOGEŚVARĀYA SVĀHĀ!
NARAKINDI SVĀHĀ!
MARANĀRA SVĀHĀ!
ŚIRA SIMHA-MUKHĀYA SVĀHĀ!
SARVA MAHĀ-ASIDDHĀYA SVĀHĀ!
CAKRA-ASIDDHĀYA SVĀHĀ!
PADMA-KASTĀYA SVĀHĀ!
NARAKINDI-VAGALĀYA SVĀHĀ!
MAVARI-ŚANKHARĀYA SVĀHĀ!
NAMO RATNA-TRAYĀYA!
NAMO ĀRYĀVALOKITEŚVARĀYA SVĀHĀ!
OM SIDHYANTU MANTRA PADĀYA SVĀHĀ!
Buddhista Mantra
MEDICIN BUDDHA
MEDICIN BUDDHA
MEDICIN BUDDHA
TEJATA /
OM BEKANZE BEKANZE MAHA BEKANZE RADZA SZAMUDGATE SZVAHA
A jelentése: ‘A sok érző lény, akik most betegek, gyorsan szabaduljanak meg a betegségtől. És ne keletkezzen újra egyetlen lény betegsége sem’
Azt javasolják, hogy recitáljuk a Gyógyító Buddha mantrát minden nap. Segíteni fog problémáink megsemmisítésében, boldogtalanságunk és szenvedésünk megszüntetésében, és segít elnyerni a sikert, boldogságot, belső növekedést.
Úgy tartják, hogy Buddha azt mondta Ánandának, hogy már azok az állatok sem fognak többé alsóbb birodalmakban újraszületni, akik meghallják a Gyógyító Buddha mantrát.
bekanze a fájdalom megszüntetését jelenti, a maha bekanze a fájdalom nagy megszüntetését. Az első bekanze a valódi szenvedés fájdalmának megszüntetését jelenti, nem csak a betegségekét, hanem az összes problémáét. Megszünteti a halál és újraszületés fájdalmait, melyeket a karma és a zavaros érzelmek okoznak. Az első bekanze megszünteti a test és a tudat összes problémáját, beleértve az öregséget és betegségeket is. 
A második bekanze megszünteti a szenvedés valódi okát, mely nem külső hanem tudati. Ez akarmára és a zavaros érzelmekre vonatkozik, a belső okokra, melyek lehetővé teszik, hogy a külső tényezők, mint az élelem vagy a napszúrás betegségeket okozzanak. Például a bőrgyógyászok azt állítják, hogy a napsugarak bőrrákot okozhatnak, azonban a tudatbéli ok nélkül semmilyen külső tényező nem lehet a betegségek oka. A napszúrás nem a a bőrrák fő oka, csak azoknak jön létre akik létrehozták magukban a bőrrák okait. Ezért nem kap minden napozó bőrrákot. Évszázadokon keresztül sokat ültek az emberek a napon, de bőrrák viszonylag új jelenség. A harmadik fázis, a maha bekanze a nagy megszüntetést jelenti, vagyis a tudatban maradt legfinomabb zavaró gondolati lenyomatok megszüntetését is. A Gyógyító Buddha mantra valójában ellenszerként szolgál a teljes fokozatos spirituális úton a megvilágosodásig. Az első bekanze általánosan az alacsonyabb képességűek fokozatos útjához; a második bekanze általánosan a közepes képességűek fokozatos útjához; és a maha bekanze a magas képességű lények fokozatos útjához kapcsolódik. A Gyógyító Buddha mantrája tartalmazza a teljes fokozatos utat a kezdetektől a teljes megvilágosodásig. A mantrarecitáció lenyomatokat hagy a tudatunkban, tehát képesek leszünk megtenni amantra által tartalmazott utat. Létrehozza a teljes út áldását a szívünkben; és aztán végigjárhatjuk az utat, ezt jelenti a bekanze bekanze maha bekanze.Az OM az „a”, az „o” és az „m” három hangjából áll, melyek a Gyógyító Buddha teljesen tiszta, szent testét, beszédét és tudatát jelképezik. A megvilágosodás útja során a tisztátalan testünk, beszédünk és tudatunk a Gyógyító Buddha tiszta, szent testévé, beszédévé és tudatává alakul, és így az érzőlények tökéletes vezetőivé válunk.Mindentudó tudatunkkal képesek leszünk erőfeszítésektől mentesen, közvetlenül, hibátlanul látni minden érzőlény tudatszintjét, és az összes nekik alkalmas módszert, hogy egyik boldogságból a másikba vezessük őket, a teljes megvilágosodás páratlan boldogságáig.Tökéletes erővel fogunk rendelkezni, hogy különböző alakzatokban megjelenhessünk, minden érzőlény számára, feltárva nekik a megfelelő módszereket, vezetve őket az anyagi segítséggel vagy dharma tanításokkal. Így minden múltbeli pozitív cselekedetük lenyomata egy pillanat késedelem nélkül beérik, különböző módszereinkkel a megvilágosodás állapotába vezetve őket.
Buddhista Mantra
ZÖLD TÁRA
ZÖLD TÁRA
ZÖLD TÁRA
OM TARE TUTTARE TURE SZVAHA
szanszkrit változatban:
Om táre tuttáre ture mama ajuh punja dzsnyána pustime kuru szváhá
tibeti változatban:
Om Táre Tuttáre Ture Mama Ajur Pune Gjana Puntin Kuru Szoha

Tárá mantráját gyakran használják, hogy legyőzzék a testi, szellemi és érzelmi akadályokat és a kapcsolatokban kialakuló gátakat. Zöld Tárá célja, hogy minden élőlényt megsegítsen. Emellett őt tekintik “Minden Buddha Anyjának”.
E két fő funkciójából következik Zöld Tárá mantrájának jelentése. Ez röviden a következő: ‘Leborulok a Megszabadító előtt, Minden Győztes Anyja előtt’

Tara, tibeti nevén Drölma, női istenség, aki Csenrézinek a női bölcsesség aktivitása. Megjelenik az öt különböző színben: a Fehér Tara a lenyugtató és hosszú élet aktivitás, vagyis minden negativitás, betegség lenyugtatása az eredendő állapotba; a Sárga Tara a gazdagító aktivitás, minden pozitív dolog növelése, beleértve a bölcsességet is; a Vörös Tara a hatalom alatt tartó, uraló aktivitás, minden élethelyzet uralása; és a Kék Tara a leigázó, a különböző negatív erők legyőzője. A Zöld Tara az összes aktivitást együtt tartalmazza.
Buddhista Mantra
FEHÉR TÁRA
FEHÉR TÁRA
FEHÉR TÁRA
OM TARE TUTTARE TURE MAMA AJUR DZSNANA
PUNJE PUSTING KURU SZVAHA
A hosszú élet Fehér Tara mantrája megvéd a nyolc veszélytől, melyek belülről származnak, de kívül is megjelennek: gőg, káprázat vagy tudatlanság, gyűlölet, féltékenység, helytelen nézetek, kapzsiság vagy fösvénység, vágy vagy ragaszkodás és a káprázat okozta kétség.
Buddhista Mantra
SÁRGA DZAMBALA
SÁRGA DZAMBALA
OM DZAMBHALA DZHALEN DRAJE SZVAHA
A Dzambhala öt jólét istenség az Ezerkarú Csenrézivel kapcsolatos, és tibeti elterjedése Atisa mesterhez kapcsolódik. Az öt aspektus az öt Buddha családnak megfelelő, így van fehér, sárga, piros, fekete és zöld Dzambala. Itt a Sárga Dzambhala mantráját idézzük, mely a legismertebb, legáltalánosabb, legtöbbször alkalmazott a jólét és gazdagság eléréséért.
SÁRGA DZAMBALA
Buddhista Mantra
AMITÁBHA BUDDHA
AMITÁBHA BUDDHA
OM AMI DEVA HRI
AMITÁBHA BUDDHA
Kétféle változata van: szanszkrit nyelven Om amitábha hríh, amelyet tibeti változatban így ejtenek ki: Om ami deva hrí. A tibeti változatban Amitábha nevének tibeti kiejtése, Amidéva szerepel. Amitábha Buddha mantrája megvéd a veszélytől és akadályoktól, és legyőzi a sikerhez vezető gátló körülményeket. A mantra recitálása közben növeli a hívő együttérzését és szerető természetét. Azt javasolják a hívőknek, hogy naponta 108 alkalommal recitálják el ezt a mantrát, hogy biztosítsák az újraszületésüket Amitábha Buddha nyugati paradicsomában, a Tiszta Földön.

Amitábha (tib. Öpame) nem csak a tibeti, hanem az összes távol-keleti hagyományban népszerű. Az övé a Szukháváti (tib. Devacsen), ahová a tiszta földek közül a legkönnyebb bejutni, mert nem kell nagy megvalósítás hozzá, hanem pusztán a hit elegendő. Azért a Nyugati Mennyország ura, mert általában az öt Buddha család mandalájában nyugaton helyezkedik el a lótusz család Buddhájaként. Ebben a mandalában középen van Vajrocsána a tathagata család Buddhája; keletenAksobja a gyémántcsalád Buddhája; délen Ratnaszambhava, a drágakő család Buddhája; nyugaton Amitábha, a lótusz család Buddhája; és északon Amogasziddhi, a karma család Buddhája.
Buddhista Mantra
VADZSRASZATTVA
(TIB. DORDZSE SZEMPA, GYÉMÁNT TUDAT)
VADZSRASZATTVA
OM VADZSRASZATTVA HUM
vagy
OM BENZA SZATTO HUNG
Vadzsraszattva (tib. Dordzse Szempa, Gyémánt Tudat) minden Buddha eredendően tiszta, határtalan teret betöltő megnyilvánulása. Vadzsraszattva mantrája a legismertebb, kimondottan tisztításra használatos mantra.

Hosszú mantra

OM VADZSRASZATTVA
SZAMAJA MANU PALAJA
VADZSRASZATTVA TENOPA
TISTA DRIDO ME BHAVA
SZUTOSAJO ME BHAVA
SZUPOSAJO ME BHAVA
ANU RAKTO ME BHAVA
SZARVA SZIDDHI ME PRAJACCA
SZARVA KARMA SZUCA ME
CSITTAM SRI JAM KURU HUM
HA HA HA HA HO BHAGAVAN
SZARVA TATHAGATA
VADZSRA MA ME MUNCA
VADZSRI BHAVA
MAHA SZAMAJA SZATTVA AH
Buddhista Mantra
AMITÁJUSZ (TIB. CEPAME)
AMITÁJUSZ
OM ÁMÁRÁNI DZIVENTÁJE SZOHA
Amitájusz (tib. Cepame) az Amitábha Buddha családjába tartozó hosszú élet megnyilvánulás. Gyakorlatait a hosszú és szép életért végzik, mert mit ér pusztán a hosszú élet, ha sivár.
Buddhista Mantra
VADZSRAPÁNI
VADZSRAPÁNI
VADZSRAPÁNI
OM VADZSRAPÁNI HUM
vagy
OM BENZA PANI HUNG
Vadzsrapáni bódhiszattva, akit Buddha védelmezőjének is tartanak, a megvilágosodott elme energiáját képviseli, és mantrája szintén ezt a tulajdonságot szimbolizálja. A mantra a bódhiszattva nevét   jelentése: ‘villám a kézben’  foglalja keretbe a két misztikus szótaggal, az ‘om’-mal és a ‘hum’-mal. Ez a mantra segíthet nekünk a Vadzsrapáni által szimbolizált mérhetetlen energia növelésében.

Vadzsrapáni a megvilágosodott tudat erejét megtestesítő Buddha. Mantrája ismétlése segíti, hogy kapcsolatba kerüljünk mérhetetlen energiájával, felhozzuk magunkban azt. Buddha három legfontosabb tulajdonsága a bölcsesség, a szeretet és az erő. Ennek a három fő minőségnek a képviselője a három legfontosabb Bodhiszattva: Mandzsushri a bölcsesség, Avalokiteshvara a szeretet és Vadzsrapani az erő. Vadzsrapani, a Tantrák védelmezője és gondviselője, specialitása bármely típusú akadály elhárítása, melyek felléphetnek az intenzív gyakorlásnál. Az első számú módszer a gyakorlók útján fellépő akadályok elhárítására
Buddhista Mantra
MANDZSUSRÍ
MANDZSUSRÍ
MANDZSUSRÍ
OM ÁH RÁ PÁ CÁ NÁ DHI
Om A Ra Pa Ca Na Dhíh
Az A, Ra, Pa, Ca, Na szótagoknak nincs fogalmi jelentése, de úgy tűnik, hogy szimbolikusan kapcsolatba hozhatók különböző spirituális tulajdonságokkal. A mantra utolsó szava a ‘dhíh’ jelentése: ‘gondolat, vallásos gondolat, meditáció, imádság, megértés, bölcsesség’.
Erről a mantráról úgy tartják, hogy fokozza a bölcsességet és javítja a képességeket a vitában, emlékezetben, írásban és egyéb irodalmi dolgokban. A ‘dhíh’ a mantra fontos szótagja és először nagyobb nyomatékkal kántálják, majd a későbbi ismétléseknél inkább halkítva.

Mandzsusri a megvilágosodott tudat bölcsességét megtestesítő Buddha. Mantráját a bölcsességért, átlátásért, jövőbelátásért recitálják.
Buddhista Mantra
NAMGYALMA
NAMGYALMA
OM DHRUM SOHA OM AMRITA AYUR DADE SOHA
Namgyalma a hosszú élet és a megtisztulás istensége. Mantrája végtelen jótéteményt jelent. Úgy mondják, oly erős, hogyha valaki hallja, az soha többet nem fog anyaméhből születni. Szintúgy, ha állatok hallják azt, nem fognak többet alacsony birodalomban születni. Ha veszélyben vagy, vagy halálod ideje karmádból fakadóan közeleg, életed végére jár, ha megmosakszol, tiszta ruhát viselsz, megtartod a nyolc parancsolatot, ismétled a Namgyalma mantrát ezerszer, megváltoztatod az élettartamod, megtisztulsz a szennyektől és megszabadulsz a betegségektől.
Hosszú mantra

OM NAMO BHAGAVATE SARVA TRAILOKYA PRATIVISHISHTAYA BUDDHAYA TE NAMA TA YA THA OM BHRUM BHRUM BHRUM SHODHAYA SHODHAYA VISHODHAYA VISHODHAYA ASAMA SAMANTA AVABHA SPHARANA GATI GAGANA SVABHAVA VISHUDDHE ABHISHINTSANTU MAM SARVA TATHAGATA SUGATA VARA VACANA AMRITA ABHISHEKERA MAHAMUDRA MANTRA PADAIH AHARA AHARA MAMA AYUS SANDHARANI SHODHAYA SHODHAYA VISHODHAYA VISHODHAYA GAGANA SVABHAVA

VISHUDDHE USNISHA VIJAYA PARISHUDDHE SAHASRA RASMI SANYTSODITE SARVA TATHAGATA AVALOKINI SAT PARAMITA PARIPURANI SARVA TATHAGATA MATE DASHA BHUMI PRATISHTHITE SARVA TATHAGATA HRIDAYA ADHISHTHANA ADHISHTHITE MUDRE MUDRE MAHA MUDRE VAJRA KAYA SAMHATANA PARISHUDDHE SARVA KARMA AVARANA VISHUDDHE PRATINI VARTAYA MAMA AYUR VISHUDDHE SARVA TATHAGATA SAMAYA ADHISHTHANA ADHISHTHITE OM MUNI MUNI MAHA MUNI VIMUNI VIMUNI MAHA VIMUNI MATI MATI MAHA MATI MAMATI SUMATI TATHATA BHUTAKOTI PARISHUDDHE VISPHUTA BUDDHI SHUDDHE HE HE JAYA JAYA VIJAYA VIJAYA SMARA SMARA SPHARA SPHARA SPHARAYA SPHARAYA SARVA BUDDHA ADHISHTHANA ADHISHTHITE SHUDDHE SHUDDHE BUDDHE BUDDHE

VAJRE VAJRE MAHA VAJRE SUVAJRE VAJRA GARBHE JAYA GARBHE
VIJAYA GARBHE VAJRA DZOLA GARBHE VAJRODBHAVE VAJRA SAMBHAVE VAJRE VAJRINI VAJRAM BHAVATU MAMA SHARIRAM SARVA SATTVANANYTSA KAYA PARISHUDDHIR BHAVATU ME SADA SARVA GATI PARISHUDDHISHTSA SARVA TATHAGATASHTSA MAM SAMASVASAYANTU BUDDHYA BUDDHYA SIDDHYA SIDDHYA BODHAYA BODHAYA VIBODHAYA

VIBODHAYA MOTSAYA MOTSAYA VIMOTSAYA VIMOTSAYA SHODHAYA SHODHAYA VISHODHAYA VISHODHAYA SAMANTENA MOTSAYA MOTSAYA SAMANTA RASMI PARISHUDDHE SARVA TATHAGATA HRIDAYA ADHISHTHANA ADHISHTHITE MUDRE MUDRE MAHA MUDRE MAHAMUDRA MANTRA PADAIH SOHA
Buddhista Mantra
FEHÉR ERNYŐ/DUKÁR
FEHÉR ERNYŐ/DUKÁR
OM MAMA HUM NI SZVAHA
vagy
OM SZIT TA TA PA TREY HUM PHET
Fehér Ernyő Shakyamuni Buddha ushnishájából azaz feje búbjából kiáradt védelmező mantra. Amikor egyik tanítványa azzal fordult hozzá, hogy démonok zargatják és egy fekete mágus, akkor Shakyamuni a feje búbján át megnyilvánította a Shurangama mantrát, ami Fehér ernyő istennő formájává manifesztálódva védte meg a tanítványt a gonosz erőktől.
Buddhista Mantra
VADZSRAKILAJA (BEAVATÁSHOZ/ÁTADÁSHOZ KÖTÖTT)
FEHÉR ERNYŐ/DUKÁR
OM BENZA KILI KILAJA SZAVA BIGHNEN BAM HUM PHAT
Vadzsrakilaja (tib. Dordzse Purba, Gyémánt Tőr) a régi nyingma hagyomány legismertebb és legkedveltebb istensége. Ő a gyors együtt érző cselekvés megtestesítője, mely négyféle lehet: minden negativitás, betegség lenyugtatása; minden jód dolog, bölcsesség növelése; minden helyzet uralása, hatalom alatt tartása; és a gyors, azonnali leigázás. 
Buddhista Mantra
VADZSRAJOGINI (BEAVATÁSHOZ/ÁTADÁSHOZ KÖTÖTT)
VADZSRAJOGINI
OM VADZSRAJOGINI HUM PHAT SZOHA
Vadzsrajogini (tib. Dordzse Naldzsorma, Gyémánt Jogini)a buddha bölcsesség női megnyilvánulása, az összes buddha női társa. Általánosan két változata van, a felhúzott lábbal táncoló, mely főleg a nyingma és kagyü hagyományokban ismert, és a két lábon álló, mely főleg a szakja és gelug hagyományokban ismert. Vörös színe a lángoló belső hőt jelképezi,katvanga pálcát tart, mely a férfi társával való elválaszthatatlanságát jelképezi. Ő aCsakraszamvara tantrák belső lényege. Meztelen és félelemmentes.  jobb kezében az egoképzetet átvágó görbe kés, balban az ego vérét tartalmazó koponyacsésze. Az egodémon hullán táncol a nagy gyönyör állapotában.

Rövid mantrája
OM VADZSRAJOGINI HUM PHAT SZOHA

Hosszú mantrája
OM VADZSRAJOGINI HUM PHAT SZOHA OM OM OM SZARVA BUDDHA DAKINIJE VADZSRA VARNANIJE VADZSRA VAJROCSANIJE HUM HUM HUM PHAT PHAT PHAT SZVAHA
vagy
OM OM OM SZARVA BUDDHA DAKINIJE BENZA VARNANIJE BENZA BEROCANIJE HUM HUM HUM PHAT PHAT PHAT SZVAHA


Nagyon hasonló megnyilvánulása a Vadzsra Varahi (tib. Dordzse Pamo, Gyémánt Emse), akinek fejtetején fekete emsefej jön elő, és a csö hagyományban a Kroma Nagmoként (Nagy Fekete Anya) is megjelenik, aki a Gyémánt Emse legijesztőbb, fekete változata.
Buddhista Mantra
CSAKRASZAMVARA (BEAVATÁSHOZ/ÁTADÁSHOZ KÖTÖTT)
CSAKRASZAMVARA
OM SRI VADZSRA HE HE RU RU KAM HUM HUM PHAT DAKINI DZA LA SAMBARAM SZOHA
Heruka Csakraszamvara (tib. Khorlo Demcsog, Legfőbb Gyönyör Kereke Vérivó) az új hagyományok anuttaratantráiban ismerős istenség, mely a mérhetetlen gyönyör és üresség egységének létrehozásában segíti a gyakorlót, aki ily módon, az anya-tantráknak megfelelően megvalósítja a mahamudra (tib. Csgcsen, Nagy Jelkép) állapotát. 

Csakraszanvara Heruka lényegi mantrája:
OM SRI VADZSRA HE HE RU RU KAM HUM HUM PHAT DAKINI DZA LA SAMBARAM SZOHA


másik mantrája
OM HRI HA HA HUM HUM PHAT

az Anya mantrája lényegi mantrája
OM VADZSRA BEROCANIJE HUM HUM PHAT SZOHA

másik mantrája 
OM SZARVA BUDDHA DAKINIJE VADZSRA VARNANIJE HUM HUM PHAT SZOHA

A négy Szív-dákini mantrája
OM DAKINIJE HUM HUM PHAT
OM LAME HUM HUM PHAT
OM DAKINIJE HUM HUM PHAT
OM KHANDAROHI HUM HUM PHAT
OM RUPINIJE HUM HUM PHAT
Buddhista Mantra
KALACSAKRA (BEAVATÁSHOZ/ÁTADÁSHOZ KÖTÖTT)
KALACSAKRA
OM ÁH HUM HOH HAM KSAH MA LA VA RA JA HUM PHET
Kalacsakra magas tantrikus (belső tantrikus) istenség, anuttarajógatantra. Manapság Őszentsége a Dalai Láma által adott Kalacsakra beavatások a legnagyobb buddhista rendezvények a világon. A leginkább kidolgozott tantrikus rendszer, melyben a lényegi istenséghez és mandalájához tartozó azonosuláson kívül, megtalálható a különböző világegyetem leírások, asztrológiai módszerek is. 
KALACSAKRA
Buddhista Mantra
KURUKULLA (BEAVATÁSHOZ KÖTÖTT)
KURUKULLA
OM KURUKULLE HRI SZOHA
Kurukulla a bűbáj és mágia női buddhája. Nagyon hasonló Vadzsrajoginihez, nagyjából azonos vele, sokszor Vadzsrajogini egyik megnyilvánulásának mondják. Más megközelítésben a Tara egyik megnyilvánulása a huszonegy közül. Az OM KURUKULLE HRI SZOHA mantráját a Hajagriva és Guru Rinpocse mantráival együtt a különböző betegségek ellen is gyakorolják, mint a rák és az AIDS. John Reynolds bevezető tanítása Kurukulláról
Buddhista Mantra
HAJAGRIVA (BEAVATÁSHOZ/ÁTADÁSHOZ KÖTÖTT)
HAJAGRIVA
HRIH VADZSRA KRODHA HAJAGRIVA HULU HULU HUM PHAT
Hajagriva (tib. Tamdrin, Lófő) a lótuszcsalád istenségeként Amitábhához, Amitájuszhoz ésCsenrézihez kapcsolódik, az ők gyors aktivitásuk. Általában a Beszéd Istenségének nevezik, mivel e család, vörös színével a torokközponthoz is kapcsolódik. Ő a köztes létben megjelenő egyik haragos istenség is. Jellegzetessége, hogy a gyógyszerekre is rámondják a mantráját (mondják a mantrát és aztán a mantra energiáját ráfúják) ezzel növelve a gyógyszer erejét. Ő a Tánc Ura, vagyis az egoképzeten táncoló istenség. Mantrája az egoképzet meghaladását és a jó dolgok növekedését eredményezi.
Buddhista Mantra
BERNAGCSEN MAHAKALA (BEAVATÁSHOZ/ÁTADÁSHOZ KÖTÖTT)
BERNAGCSEN MAHAKALA
MAHAKALA HUM PHET
A tibeti védelmező a Bernagcsen (Nagy Fekete Köpeny)  Mahakala, mely a Karmapákhoz kapcsolódó védelmező. Már Guru Rinpocse idejében is alkalmazták dzogcsen védelmezőként, de a II. Karmala Karma Paksiterjesztette el. Bernagcsen a Szamantabhadra, a dzogcsen Eredendő Buddhájának ijesztő megnyilvánulása, és pontosan az is a fő működési módja, hogy a késével minden káprázatot átvágva (mint a Phat!) az eredendő állapotba röpítse a gyakorlót, miközben a bal kezében lévő koponyacsészéből élvezettel fogyasztja az összes káprázat „vérét”. 
Buddhista Mantra
EKADZSATI (BEAVATÁSHOZ/ÁTADÁSHOZ KÖTÖTT)
EKADZSATI
OM MAMA RULU RULU HUM DZSO HUM
Ekadzsati a dzogcsen fő védelmezője. Haja egy tincsbe áll fölfelé, egy szeme, van, egy melle középen, mindezek a kettősségmentes állapotot jelképezik. 
Buddhista Mantra
PALDEN LHAMO (BEAVATÁSHOZ/ÁTADÁSHOZ KÖTÖTT)
PALDEN LHAMO
DZSO RAMO DZSO RAMO DZSO DZSO RAMO THUN DZSO KALA RA CSEN MO RAMO ACSA DACSA THUN DZSO RULU RULU HUNG DZSO HUNG
Palden Lhamo női védelmező az összes tibeti hagyományban megtalálható, a hagyományoknak megfelelően különböző alakokban és mantrákal. Ő Őszentségének a XIV.Dalai Lámának is a védelmezője.
Láthatjuk, hogy a mantra szótagjai azonosak az Ekadzsatiéval, mert azonos energiákat uralnak
Támogassa weboldalunk üzemeltetését SMS küldéssel!
Ajánlja nekünk adójának 1%-át! Önnek csak egy aláírás!
Mantra Magyarországi Buddhista Közösség, adószám: 18295823-1-41
Köszönjük!
Mantra Magyarországi Buddhista Egyházközösség
Telefon: +36 20/437-1564 E-mail: buddhistaegyhaz@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/buddhistaegyhaz.hu
Jelenleg 15 látogató nézi az oldalt.
Ma eddig 451 látogató tekintette meg az oldalt.
Tegnap 642 látogató tekintette meg az oldalt.
Nyitó oldal  |   Programok  |   Adomány  |   Adó 1%  |   Tanítások  |   Mantra  |   Tibetről  |   Letöltések  |   Videó galéria
Galéria  |   Hírek  |   Kapcsolat  |   Rendelés  |   Linkajánló  |   Fórum  |   Adatvédelmi nyilatkozat  |   Impresszum  |   Tárhely
Adó 1 Adó 1 százalék Adó egy százalék Adó 1 százalék Adó 1 százalék Adó 1 százalék Alapítvány, alapítványok Alapítvány, alapítványok Egyházak Mantra Buddhista Közöség Adó 1% Karuna Alapítvány Karuna Alapítvány Buddhista Egyházközösség Buddha Buddha Idézetek Buddha idézetek, mondások, élete, beszédei buddha idézetek képekkel Buddha idézetek bölcsességek Buddha idézetek bölcsességek