Kérem várjon!
8 szerencsés jel
Tanfolyamok
Tanfolyamok
TANFOLYAMOK

FONTOS!
A tanfolyamra jelentkezést akkor fogadjuk el, ha a tanfolyam előtt a jelentkezési lapot kitölti,
majd a kapott PDF fájlt kinyomtatja, aláírja és szkennelve elküldi e-mail címünkre vagy postázza (ne ajánlva).

Posta cím: Mantra Buddhista Közösség, 1046 Budapest, Szent László tér 7.
Telefon: +36 20/437-1564
E-mail: buddhistaegyhaz@gmail.com

Fizetés: átutalás, vagy helyszínen készpénzzel
Utalás esetén: Mantra Magyarországi Buddhista Közösség
UniCredit Hungary Bank Zrt. 10918001 - 00000079 - 20580009
Utalás vagy KP.  után:  „ E” elektronikus számlát küldünk pdf-ben a befizetésről az email címedre.

Ha nem forint számláról utalsz:
IBAN: HU43 1091 8001 0000 0079 2058 0009
SWIFT kód : BACXHUHB
(Ha nem forint számláról utalsz, a bank 4-5000 Ft plusz költséget számol fel, amit a jelentkező fizet)

  1. Meditációs tanfolyamunk csak minimum 5 fő jelentkezése esetén indul! Jelenleg a létszám folyamatosan megvan, maximum létszám: 20 Fő
  2. 2. Buddhista 1 éves alapképzés és 1 éves tanítói képzés: évente 1 alkalommal januárban indul
  3. Felhívjuk figyelmét, hogy 15 nappal a tanfolyam előtt a képzés összege már nem visszaigényelhető!
    Ha 16 nappal előbb lemondja a tanfolyamot, visszautaláskor 1000 Ft utalási és kezelési költséget felszámolunk. Utalásnál a felmerült banki költségeket a Jelentkező külön megfizeti (pl. devizaszámláról való utalásnál átváltási költség, stb.)
  4. Adható  kedvezmények: ha látható a tanfolyam mellett a kedvezmény százalékban vagy Ft-ban: Pártoló tagsági kártyával adható: 20-50% között.
  5. Kedvezmény részletek és Pártoló tagsági kérés: Belépés, információ itt

Meditáció 1. SAMATHA
Elmélyedés vagy lehiggadás gyakorlata. A korai buddhista meditációs rendszer második fő gyakorlatcsoportja az úgynevezett elmélyedés vagy lehiggadás gyakorlatai. A samatha meditációban érhetők el azok a különleges tudatállapotok, amely lehetővé teszik a valóságra ráébredő belátás gyakorlását.

Buddhista Meditáció és tanítás 1 napos minden hónapban indul 1 napos kezdő, utána csatlakozhat a hétköznapokon megtartott meditációs és buddhista gyakorlókhoz. Ezeket a technikákat mindenki megtanulhatja, bárki elsajátíthatja. A tanfolyamon megtanuljuk, megismerjük: a meditáció valódi célját, testi- és tudati állapotunk energetikai hátterét különböző meditációs technikákat, vezetett meditációk általi ülő , járó és sétáló meditációkat. A samatha az egyik legalapvetőbb buddhista meditációs módszer, melyet a tudati csapongások lecsendesítésére, a higgadt és stabil tudatállapot kifejlesztésére használunk. A kiegyensúlyozott, tiszta és hajlékony tudat nemcsak bármely célzott meditációnak, de még a hatékony hétköznapi tevékenységnek is előfeltétele.

Samatha meditáció. A korai buddhista meditációs rendszer második fő gyakorlatcsoportja az úgynevezett elmélyedés vagy lehiggadás gyakorlatai. Ezek egyes véleményekkel ellentétben nem feltétlenül a tudat erőszakolt összpontosítását jelentik, hanem sokkal inkább az elterelő ösztönzések ellazítását, aminek hatására a gyakorló képessé válik tudatát a választott meditációs tárgyon elnyugtatni. A klasszikus buddhista meditációs rendszer negyven szamatha-meditációs „tárgyat” tartalmaz, melyek között egyaránt vannak légzés figyelés (Ánápánaszati), színek, fizikai objektumok, mentális tárgyak, istenségek stb. E számos tárgy közül a különféle alkatú és helyzetű gyakorlók ki tudják választani a szükségleteiknek leginkább megfelelőt. Az elterelő ösztönzések a vágyak, ellenszenvek, nyugtalanság és aggodalmaskodás, tompaság és renyheség, valamint a szellemi út iránti szkeptikus kétely. Ezek teljes ellazítását követően a tudat belép az ún. meditációs elmélyedésekbe, melyekben az elterelő ösztönzések helyébe az elmélyedési tényezők lépnek: a figyelmi ráfordulás, a tárgy tiszta tükrözése, extatikus lelkesültség, üdvözült boldogság, a tudat egypontúsága és a felülemelkedett egykedvűség. Az elmélyedésnek nyolc szintjét különböztették meg, ahol a magasabb szinteken még maguk az elmélyedési tényezők is elnyugsznak, s pusztán a tudat tiszta, homogén áramlása és felülemelkedettsége marad. Épp így kiindulópontja e módszer a tantrikus istenségjógáknak, hiszen csak elmélyült és összpontosított tudattal lehetséges a megidézett Buddhák tiszta vizualizálása.

Szamatha meditáció A samatha nélkülözhetetlen alapozó gyakorlat az álom- és bardojógák esetében is, így felbecsülhetetlen jelentőségű a halálra történő felkészülésben

Tanfolyam időpontja: Időpontok: mindig a Programok táblázatában meghirdetve (minden hónapban 1 nap)
Helyszín: Mantra Magyarországi Buddhista Egyház, 1046 Budapest Szent László tér 7.
Tanfolyam díja: 10.000 Ft / fő
Kedvezményes díj pártolótagságival: 8.000 Ft / fő
Buddhista tanító mester: Kasza Miklós Koppány
Meditáció 2. SZATIPATTHÁNA
A szatipatthána szó jelentése: a megfigyelt tárgy közeli, stabil, rendíthetetlen tudatában lenni.

A gyakorlat általános célja: A Buddha tanításának egyik alapvető fontosságú, széles körben ismert gyakorlata és a meditáció két egybefonódó nagy ösvénye, a szamatha és vipasszaná meditáció megkezdésére, gyakorlására és kiteljesítésére egyaránt alkalmas. Lehetővé teszi ezáltal, hogy gyakorlóit a tiszta megértés olyan magaslataira juttassa, ahol a valóságot torzításmentesen ismeri és látja, és így szenvedélyeitől megszabadul.

A gyakorlat tartalma: Motiváció, előkészületek a gyakorlásra. A világi követőkre vonatkozó öt erény megalapozása. A szeretetteljes jóindulat felkeltése. A testhelyzet, fizikai előkészületek (nyújtó és lazító gyakorlatok).A test éber figyelése: a légzés, a négy testhelyzet (járás, állás, ülés, fekvés), a test minden mozdulata, a test 32 része és tisztátalan volta, a testet alkotó elemek (föld, víz, tűz, levegő) feletti szemlélődés, a kilenc temetői szemlélődés és a halál elkerülhetetlensége.

Az érzések éber figyelése: a kellemes, kellemetlen, és sem kellemes sem kellemetlen érzés, hátráltató és előre vivő érzések. A tudatállapotok éber figyelése: a szenvedés három gyökérokával (rokonszenv, ellenszenv, zűrzavar) összefüggő tudatállapotok, a zavaró tényezők által eltérített tudatállapotok, az elmélyedések összeszedettsége és a megszabadulás emelkedett tudatállapotai. A tudat tartalmainak éber figyelése: az összeszedettség öt akadálya, az öt halmaz, az érzékelés külső és belső forrásai és az őket összekötő béklyók, a megvilágosodási tényezők és a négy nemes igazság éber figyelése. A létezés három jellegzetességének (mulandó, szenvedésteli, éntelen) folyamatos figyelemmel kísérése. A figyelem befelé, kifelé, és befelé-kifelé irányítása. A keletkezés, az elmúlás, a keletkezés-elmúlás tényezőinek megfigyelése. A „puszta figyelem”. A megszabadulás.

Tanfolyam időpontja: Időpontok: mindig a Programok táblázatában meghirdetve (3 havonta és 2 nap szombat-vasárnap)
Helyszín: Mantra Magyarországi Buddhista Egyház, 1046 Budapest Szent László tér 7.
Tanfolyam díja: 20.000 Ft / fő
Kedvezményes díj pártolótagságival: 15.000 Ft / fő
Buddhista tanító mester: Végh József
Meditáció 3. VIPASSZANÁ
Vipasszaná meditáció: amelynek jelentése: úgy látni a dolgokat, ahogy azok valójában vannak.

Vipasszaná egy gyakorlati ortodox módszer csak a morális szabályok betartása után szabad gyakorolni. A racionalizálással szemben a tudatosítást szorgalmazza, aminél tovább nem megy. Az ego felszámolásához érett ego szükséges, ez persze paradoxon, de a gyakorlat eljuttathat az egocentrikusság teljes megszűnéséig a viselkedést irányító testi vágy és a hatalomvággyal együtt. A kontrolálatlan vagy kevésbé kontrolált tudati működés akadályozza a tudatosítást. Továbbá tudatosítás ellen hat a figyelem aktív strukturált elterelése, mind a figyelem passzív kontrolálatlan elterelődése. Fantáziánk homályosítja el látásunkat, ezért nem vesszük észre a valóságot. Vipasszaná csak a pillanatnyi testi érzések megfigyelése folyik, anélkül, hogy azonosítanánk magunkat, okait fejtegetnénk, minősítenénk, vagy el akarnánk hárítani őket. Tehát el kell kerülni a felmerülő testi érzetekre való válaszadást. A tanítás különlegessége, hogy nem dogmákon alapul, a gyakorló direkt módon saját magán tapasztalja meg az egyre elvontabb élményeket. A tapasztalatot nem tudja megosztani csak magasabb tapasztalt mester segítségét veheti igénybe, aki maga is átélte. A megvilágosodás révén ismerjük fel hibás feltételezéseinket, és így megszabadulunk szenvedéseinktől, bölcsességre teszünk szert. Ekkor értjük meg, hogy vágyaink kielégítése reménytelen, mert mindig újabbak keletkeznek. Ez vezet el a felismeréshez miszerint a személyiség csak egy illúzió, nem létezik, csak érzések, formák, percepciók impulzusok és tudatformák újabb és újabb összetapadása pillanatnyi együttállása vagyunk. Tehát ezt a személyiséget kell megszüntetni. A belátó megértés gyakorlása bontja le a valóságra történő ráébredés szemléleti átfordulásának akadályait, a hétköznapi megismerési sémákat. A klasszikus buddhista belátás-meditáció a világias érzékelés három alapsémáját veszi célba, s igyekszik áttörni előbb a gondolati-logikai elemzés, majd az ennek nyomán születő közvetlen rádöbbenés erejével. E három séma áttörése képezi mintegy a megvilágosodásra nyíló három kaput.

A meditáció támadáspontjául szolgáló három alapséma:

(a) Maradandóság-észlelés:
Jóllehet belátható minden jelenség mulandósága és pillanatnyisága, az érzéki megismerés a dolgokat tartósan létezőnek láttatja.

(b) Élvezetes jelleg tulajdonítása:
Jóllehet belátható, hogy egyetlen formai jelenség sem biztosíthat tartós kielégülést és biztonságot, a világi tudat a boldogságot mégis ezek megszerzésétől és megtartásától reméli, s törekvései elsősorban ezekre irányulnak

(c) Szubsztancia, illetve ténylegesen létező én tulajdonítása az élettelen, illetve élő dolgoknak :Jóllehet belátható, hogy a dolgok és a lények nem rendelkeznek elszigetelt, önmagukban vett létezéssel, hanem csupán feltételekbe és környezetükbe ágyazottan keletkeznek és bomlanak fel ismét, a világi megismerés mind a jelenségeknek, mind saját magunknak független, önmagában vett és tényleges létezést tulajdonít E három alapséma kivetülése a világi ember tudatában az eredményezik, hogy élete belebonyolódik saját kivetítéseinek hálójába. A sémák belátás-meditációval történő lebontása nyitja meg az utat a jelenségek káprázata mögötti végső természet és a valódi értékek tudatosodása felé.

Megvilágosodás, harmónia a léttel a dolgok igazi természetével. Az ellenkezésünk okoz minden problémát, amiért csak magunkat okolhatjuk. A fentiek ellenére a megvilágosodás felismerése bárhol bekövetkezhet a Gyémánt szutra azt mondja mindig is az voltál a kezdetektől, mert a megvilágosodás a legbelső természeted, ha sikerül önmagunkba nézni láthatjuk, hogy már ott van. Amikor a tudatlanság rétege annyira elvékonyul a megvilágosodás, helytől, időtől függetlenül bekövetkezik. Amikor elcsendesedsz, a gondolatok már nem jönnek-mennek, akkor bekövetkezik. Először félsz, csak utólag tudod meg, hogy a személyiséged halála volt az ok. Ami eddig voltam, immár nem vagyok .Meditálj békében, a megvilágosodás vágyakozása nélkül , mintha szokásos tevékenységet végeznél, élvezd a gyönyörűségét. Legyen a meditációd természetes, élvezd akár a játékot nyerés kívánása nélkül, csupán a játék kedvéért. Ne legyenek vágyaid, ne akarj nyerni, ne akarj harcolni, ne akarj felsőbbrendű lenni, ne akard bizonygatni különlegességed. Csalódni fogsz a létezésben nincs felsőbb és alsóbbrendű csak tökéletesen egyenlő, aki ezt tudja, az nem harcol és békére lel saját tudatának tiszta természetében.

Tanfolyam időpontja: Időpontok: mindig a Programok táblázatában meghirdetve (minden évben 2 alkalommal és 2 nap)
Jelentkezési feltétel: Elvégezte a Meditáció I. Meditáció II. tanfolyamot
Helyszín: Mantra Magyarországi Buddhista Egyház, 1046 Budapest Szent László tér 7.
Tanfolyam díja: 20.000 Ft / fő
Kedvezményes díj pártolótagságival: 15.000 Ft / fő
Buddhista tanító mester: Cser Zoltán
Meditáció 4. Meditációt Tanító Tanár képzés
Tanfolyam időpontja: Időpontok: mindig a Programok táblázatában meghirdetve (minden évben 1 alkalommal és 2 X 2 nap)
Jelentkezési feltétel: Elvégezte a Meditáció I. Meditáció II. ás Meditáció III tanfolyamot, minimum 1 éve meditál. (megfigyelőként részt vesz Meditáció 1.és Meditáció 2 tanfolyamon 2 alkalommal) Elvégezte az 1 hetes elvonulást.
Oklevél feljogosítja, hogy buddhista meditációkat tartson bárhol. Az okleveleket mindig a Mantra Buddhista Egyházközösség állítja ki, mentorálja és segíti az oktatókat.
Helyszín: Mantra Magyarországi Buddhista Egyház, 1046 Budapest Szent László tér 7.
Tanfolyam díja: 100.000 Ft / fő
Kedvezményes díj pártolótagságival: 50.000 Ft / fő
Buddhista tanítók: Végh József , Kasza Miklós Koppány, Cser Zoltán
Meditáció 5. Meditációt Tanító Mester képzés
Tanfolyam időpontja: Időpontok: mindig a Programok táblázatában meghirdetve (minden évben 1 alkalommal és 1 hét elvonulással)
Jelentkezési feltétel: Elvégezte a Meditáció 1. Meditáció 2. ás Meditáció 3. Meditáció 4. tanfolyamot. Minimum 2 éve meditál. Meditáció 1. tanfolyamot tartott 10 alkalommal ahol alkalmanként min. 5 fő részt vett és Mantra Buddhista Egyház által kiállított Oklevelet kaptak a résztvevők. Meditáció 2 . és Meditáció 3. tanfolyamon megfigyelőként 1-1 alkalommal részt vett.
Oklevél feljogosítja, hogy buddhista meditációkat tartson bárhol. Az okleveleket mindig a Mantra Buddhista Egyházközösség állítja ki, aki mentorálja és segíti az oktatókat.
Helyszín: Mantra Magyarországi Buddhista Egyház, 1046 Budapest Szent László tér 7.
Tanfolyam díja: 150.000 Ft / fő
Kedvezményes díj pártolótagságival: 100.000 Ft / fő
Buddhista tanítók: Végh József , Kasza Miklós Koppány, Cser Zoltán
Meditáció: Vállalatoknak - Cégeknek 2 -3 napos
Cégek dolgozóinak:
Jótékony hatása van az egészségre, stresszre és döntésekre. Segíti a céges csapat összetartozását.
Részvételi díj: megbeszélés tárgya. (+ költségek)
Min. 10 fő és hely biztosítás esetén vagy buddhista központunk helyiségében.
Időpont egyeztetés: +36 20/437-1564
E-mail: buddhista@buddhistaegyhaz.hu
Meditáció: 2-3 napos tanfolyamot indítunk kérésre
szállodák, wellnessek, iskolák, alapítványok, ...
Min. 10 fő és hely biztosítás esetén.
Részvételi díj: megbeszélés tárgya. (+ költségek)
Megrendelés: telefon: +36 20/437-1564
E-mail: buddhista@buddhistaegyhaz.hu
Tibeti és buddhista mudrák, szertartási eszközök alapszintű használata
Azoknak ajánljuk, akik már buddhista gyakorlók, vagy buddhizmussal most ismerkednek.

Tibeti és buddhista mudrák alapszintű használata:
- Tanítás a mudrákról, az alapszintű buddhista mudra kéztartások elsajátítása
- Tanítás a buddhista szertartások közbeni mudrák használatáról, jelentésükről (felajánló mudrák, meghatalmazó mudrák, ürességbe oldó mudrák, megidéző mudrák, beolvasztó mudrák stb)

Tibeti szertartási eszközök alapszintű kezelése:

- Tibeti csengő és jogar használata és gyakorlatai
- Kis damaru dob és csengő együttes használata
- shang és tingsha cintányérok használata
- Bumba váza és gtorma sütemények fajtái és használata
- Phurba tőr és vadzsra jogar használata
- Treng mo elsajátítása azaz mala használata jósláshoz
- Vishvavadzsra keresztezett jogar és manikhor imamalom használata
- tibeti hangtálak szertartás és meditáció közbeni alapszintű használata (nem gyógyításra)

Tanfolyam időpontja:
Fő oldalon meghirdetett időpont (évente 2 alkalommal)
Helyszín: Mantra Magyarországi Buddhista Egyház, 1046 Budapest Szent László tér 7.
Tanfolyam díja: 15.000 Ft / fő
Kedvezményes díj pártolótagságival: 10.000 Ft / fő
Buddhista tanító: Szenge
Medicin Buddha tanfolyam
Energetikai gyakorlatok, meditáció, buddhista gyógyító mantra gyakorlatok felfedezik, megtanulják öngyógyító képességünket használni. Ebben buddhista, tibeti, keleti ,orosz és más Magyarországon nem ismert öngyógyító gyakorlatok megtanulása, egymáson való gyakorlással.

Tanfolyam időpontja:
Időpontok: mindig a Programok táblázatában meghirdetve (minden 6 hónapban 2 nap)
Helyszín: Mantra Magyarországi Buddhista Egyház, 1046 Budapest Szent László tér 7.
Tanfolyam díja: 20.000 Ft / fő
Kedvezményes díj: 15.000 Ft tagoknak, külső pártolótagoknak, Buddhista 1 éves vagy Tibeti Gyógyászat képzésen résztvevőknek, nyugdíjasoknak, diákoknak, munkanélkülieknek, gyesen lévőknek
Buddhista tanítók: Berencsy Tina és Kasza Miklós Koppány
Fénykorona 2 napos tanfolyam
Fénykorona módszer mindenki számára lehetőséget kínál a testi, szellemi változásra és a spirituális tanok átélésre.

A gyakorló imaginációs technikával, képeket lát és él át. A tudat kitágul, ébersége a külvilág felé lecsökken, míg a testből jövő élmények irányába éberebbé válik. A belső képek tudatos irányítás nélkül peregnek. A test szintjén az energetikai rendszerben történik kezelés, majd szellemileg is fejlesztik magukat. A látható világból a láthatatlanba jut a gyakorló. A tudatos értelem képessé válik/válhat, a háromdimenziós világon kívül-belül sok-sok értelmi szinten közlekedni. Megtapasztalja az anyagba való behatolást, az anyag érzetét, az intelligencia és energia vetületeket. Betekintést nyer/nyerhet más univerzumokba, naprendszerekbe kapcsolatba kerülhet más lényekkel. Új információkat , energiákat, kapnak a világegyetemből. Látnoki és intuitív élmények birtokába juthatnak. A megszerzett tapasztalatokban nincsenek korlátok. Természetesen tudatunk különböző mértékben fejlett, ezért más-más szintekre juthatnak a gyakorlatok során.A gyakorlás során rezonanciaképesség fejlesztésével az élet minden területén átlát helyzeteket, nagymértékben nő a kreativitás. A tapasztalatokat önmaga számára hasznosítja, elhagyja a régi gondolkodási mintákat, megtanulja képességeit és készségeit helyesen, céltudatosan használni. A megtanult módszert tovább kell gyakorolni. (2 hetente közös gyakorlás lehetősége biztosított)

Tanfolyam időpontja:
2 nap, 9.00-18.00 óra. Fő oldalon meghirdetett időpont (6 havonta)
Helyszín: Mantra Magyarországi Buddhista Közösség, 1046 Budapest Szent László tér 7.
Tanfolyam díja: 20.000 Ft / fő
Kedvezmény: 50% tagoknak, Pártoló tagoknak, Buddhista 1 éves képzésen résztvevőknek, nyugdíjasoknak, diákoknak, munkanélkülieknek, gyesen lévőknek
Buddhista tanító: Berencsy Tina
1 éves Buddhista képzés indul 2019. januárban, befejezés 2019. decemberben
Végzéskor oklevelet kapnak.
Buddhista alaptanítások és meditációk a buddhizmussal most ismerkedőknek.
Kiváló Buddhista Dharma tanítókkal, vallásbölcsészekkel, akik 25-30 éve tanulják - tanítják a buddhista gyakorlatokat és filozófiát.
Oktatások: havonta egy vasárnapi és szombati napon 9.00-17.00-ig
Már most lehet jelentkezni a tanfolyamra!
Tanfolyam időpontja/osztályai:
Egy osztályban max: 35-40 fő lehet max. (2 osztály indul a 2019. évben)
T. osztály: 2019.01.hó vasárnapi napon
U osztály: 2019.01.hó szombati napon

Képzés tematikája:
Buddhista hagyományvonalak megismerése
Buddhista szimbolika
Buddhista gyakorlatok
Szertartások, tanítások értelmezése
Buddhista Mudrák szertartások eszközök alapszintű használata
Meditációk elmélete: Samatha, Szatipatthána, Vipasszána
(elvonulás 3 nap június és augusztus hónapban, a képzésben benne van, de nem kötelező)
Befejezés 2019. decemberben (Oklevél) 

Buddhista teológusok, Dharma tanítóink:
Végh József tanfolyam vezető: (buddhista dharma tanító)
Kasza Miklós Koppány tanfolyam vezető (Mantra Buddhista Egyház elnöke, buddhista teológus)
Berencsy Tina (Mantra Buddhista Egyház titkára, buddhista tanító)
Varga Tibor (Buddhista tanító)

Külső meghívott tanárok:
Cser Zoltán (Tan Kapuja Buddhista Főiskola buddhista tanító)
Erdélyi Zoltán (dharma tanító, tibeti gyógyászat oktató)
és külső meghívott tanárok….

Tanfolyam éves díja: 80.000 Ft / fő
Díj fizethető: utalással vagy személyesen

Részletfizetési lehetőség az alábbiak szerint:
1. éves díj teljes összege: 2019 január 1-ig (1 x 80.000 Ft)
2. két részletben: 2019.január 1-ig és február 15-ig (2 x 40.000 Ft)
3. négy részletben: 2019.január 1-ig, február 15-ig, március 15-ig, április 15-ig (4 x 20.000 Ft)
Kedvezmény: házastársak, nyugdijas, külső pártolótag: 10.000 Ft/fő
Külső pártolótagsági belépő letölthető ITT

Fizetés:
Átutalással:
Mantra Magyarországi Buddhista Egyház
UniCredit Hungary Bank Zrt. 10918001 - 00000079 - 20580009
Hivatkozás: Neved (Ha átutaltad E-számlát küldünk az email címedre)

Jelentkezésedet akkor tekintjük érvényesnek, ha a jelentkezési lap elküldése után a képzés éves díja vagy első részlete megérkezik a számlánkra.
 

Felhívjuk figyelmedet, hogy 15 nappal a tanfolyam előtt a képzés összege már nem visszaigényelhető!

Ha betelt az osztály és az átutalás is megérkezett, több jelentkezést nem fogadunk!!!
Ezért kérjük minél előbb utalják el az éves díjat vagy az első részletet, mert ennek alapján állítjuk fel a sorrendet
Ha mind a 2 osztály jelentkezői utalták az első részletet, több jelentkezőt nem tudunk fogadni!

Ha jelentkeztek, kérlek, ha még nem rendelkeztek @gmail.com-os e-mail címmel, akkor készítsetek egyet, mert a későbbiekben csak @gmail.com-os e-mail címre tudjuk a jegyzeteket küldeni. Köszönjük.

Helyszín:
Mantra Magyarországi Buddhista Egyház
1046 Budapest Szent László tér 7.
E-mail cím: buddhista@buddhistegyhaz.hu

Ha kérdésetek van hívjátok ezt a számot: +36 20 437 1564
Buddhista Dharma tanítói 1 éves képzés indul 2019. januárban
Jelentkezhet: aki elvégezte a Mantra Buddhista  Közösség 1 éves alapképzését

Első tanítási nap:
Első tanítási nap: 2019.01 hó, szombat 9.00-17.00
Egy osztályban max: 35 fő
Jelentkezésedet akkor tekintjük érvényesnek, ha a jelentkezési lap elküldése után a képzés éves díja vagy 1. részlete megérkezik a számlánkra. Ha betelt az osztály, több jelentkezést nem fogadunk.

Jelentkezés:
2018.12.01-től

Tanfolyam díja:
Pártoló tagoknak: 80.000 Ft / fő / év
Nem tagoknak: 120.000 Ft / fő / év

Díj fizethető az alábbiak szerint:
Utalással vagy személyesen 2019.01.10-ig

Részletfizetési lehetőség az alábbiak szerint:
1. éves díj teljes összege 2019.01.10-ig (1 x 80.000 Ft)
2. két részletben: 2019 január 10-ig és február 15-ig (2 x 40.000 Ft)
3. négy részletben: 2019.január 10-ig, február 15-ig, március 15-ig, április 15-ig  (4 x 20.000 Ft)

Fizetés módja:
Utalással: Mantra Magyarországi Buddhista Közösség
UniCredit Hungary Bank Zrt. 10918001 - 00000079 - 20580009
Hivatkozás: Neved
(ha átutaltad: E-számlát küldünk az email címedre)

Képzés tematikája:
Buddhista filozófia,eszmetörténet: (Abhidharma, Mahájána, Madhjamaka, Jógacsára, Vadzrsajána, Tantra, Dzogcsen)
Buddhista Logika
Buddhista Etika
Buddhista Kultúra
Buddhista Pszichológia
Buddhista Kozmológia
Buddhista tanítási gyakorlatok
Buddhista szertartástan
(Elvonulás 1 hét augusztus hónapban, a képzésben benne van, de nem kötelező)

Buddhista teológusok, Dharma tanítóink:
Végh József tanfolyam vezető (buddhista tanító)
Kasza Miklós Koppány (Mantra Buddhista Egyház elnöke, buddhista teológus)
Cser Zoltán (Tan Kapuja Buddhista Főiskola buddhista tanító)
Erdélyi Zoltán (dharma tanító, tibeti gyógyászat oktató)
Berencsy Tina (Mantra Buddhista Egyház titkára, buddhista tanító)
Tiszteletreméltó Tenzin Láma és a Sangye Choeling kolostor Khenpoi
Külső meghívott tanárok

Tanító végzettséggel rendelkezőknek lehetőség:
Ha bejárnak és Mantra Buddhista Közösség tagjai, támogatói lesznek.
Buddhista 2 hetes zarándok körútra jelentkezhetnek, Nepálban beavatások-tanítások a Sangye Choeling Kolostoraiban.

Helyszín:
Mantra Magyarországi Buddhista Közösség
1046 Budapest Szent László tér 7.
E-mail cím: buddhista@buddhistegyhaz.hu
Tibeti Gyógyászat 9 hónapos tanfolyam indul!
Mantra Magyarországi Buddhista Egyház és a Lungkhor Institute együttműködésével.
Havonta egy nap 10.00-17.00-ig
Kezdés: 2018.09 szombat (C. osztály)
Befejezés: 2019.05 (Oklevél)
Max. létszám: 35 fő
Buddhista Dharma tanító és Tibeti gyógyászati oktató: Erdélyi Zoltán
9 hónapos tanfolyam részvételi díja: 60.000 Ft
Díj fizethető:
utalással vagy személyesen
Átutalás esetén:
Mantra Magyarországi Buddhista Egyház
UniCredit Hungary Bank Zrt. 10918001 - 00000079 - 20580009
Hivatkozás: Neved (Ha átutaltad, E-számlát küldünk az email címedre)

Jelentkezésedet akkor tekintjük érvényesnek, ha a jelentkezési lap elküldése után a képzés éves díja megérkezik a számlánkra.
Felhívjuk figyelmedet, hogy 15 nappal a tanfolyam előtt a képzés összege már nem visszaigényelhető!

9 hónapra felosztott Tibeti gyógyászati oktatási tematika vázlata

1. alkalom
A Tibeti Gyógyászat alapjai

Történet

• A tibeti gyógyászat rövid története
• Buddhizmus és gyógyászat
• Arany szutra, Buddha tanítása a gyógyászatról
• Gyógyító Buddha szutra és a nyolc gyógyító Buddha
• Tanadug palota: a gyógyászat városa
• Négy gyógyászati hegy és a gyógyító anyag (materia medica) fogalma
• Gyógyító Buddha meditáció, vizualizáció és mantra gyógyászat

A Négy Gyógyászati Tantra
• A Négy Gyógyászati Tantra terjedelme
• A Négy Gyógyászati Tantra szerkezete

2. alkalom
A Tibeti Gyógyászat alapjai

Pszichológia
• A tudat és az érzelmek
• Az öt elem tana

A nedvek és az összetevők fiziológiája
• A három nedv
• A szél nedvről általában és az 5 szél működése
• Az epe nedvről általában és az 5 epe működése
• A nyálka nedvről általában és az 5 nyálka működése

3. alkalom
Anatómia
• A test kifejlődése
• Tibeti embriológia
• A test hasonlatai
• A hét testi összetevő
• A fizikai test alkotói
• A vitális és üreges szervek és működésük
• Az emésztés
• A táplálék útja
• A kiválasztott salakanyagok
• Az egészség fogalma

4. alkalom
A finom energiatest struktúrája
• Az általános és különleges csatornák
• Az erőközpontok
• A haldoklás, halál és álom előrejelzések
• Az öt erő a tibeti hagyományban
• A védelmező energia
• A védelmező energia megerősítésére, megóvására

5. alkalom
Energia és mozgó gyakorlatok a tibeti hagyományokban
• A csatornák és erőszelek gyakorlatai
• A mozgógyakorlatok
• A mozgógyakorlatok szellemi és egészségügyi hatása
• Lung Jong - az energia képzése

A gyógyítás fáinak tanulmányozása
• Az egészség és a betegség fái
• A diagnózis fája
• A kezelés fája
• Az ideális egészség fogalma

A gyógyítók magaviseletének rövid etikai szabályai
• A gyógyítók erkölcsi szabályai kifejlődésének rövid bemutatása

6. alkalom
Kóroktan, diagnózis és kezelési módszerek
• Általános kóroktan
• A betegségek általános osztályozása
• A buddhista elképzelés a zavarokkal (kibillentségek) kapcsolatban
• A tibeti gyógyászat elképzelése a zavarokkal kapcsolatban
• A zavarok általános oka
• A zavarok négy közvetlen oka
• Hat bemeneti kapu és hely
• A nedvek három helye
• A megnyilvánulás 15 ösvénye
• Kilenc megnyilvánulási idő
• Az élet végének kilenc módja
• Kibillentség fája

7. alkalom
Általános diagnosztikai módszerek
• Pulzus vizsgálat
• Vizeletvizsgálat
• Nyelv vizsgálat
• Fül véna vizsgálat
• Szem véna vizsgálat
• Alkat vizsgálat

Megelőző módszerek
• Három természetes életmód és kapcsolódó tanácsok
• Évszakok szerinti viselkedés és tanácsok
• Általános táplálkozási ismeretek
• Táplálkozástudomány: főzés és a fűszerek használata
• Alkat és az egészséges és egészségtelen táplálkozás
• Általános élelmiszerek (keleten és nyugaton)

8. alkalom
Külső terápiák Elmélet - gyakorlatok a Lungkhor Institute workshopjain tanulhatók!
• Tibeti moxa
• Mongol moxa terápia
• Tibeti masszázs
• Tűzváza (köpöly) terápia
• Borogatások
• Tibeti test/tudat tisztítás

9. alkalom
Gyógyító anyagok
• Gyógyító anyagok - materia medica
• íz és energetika
• Hagyományos tibeti gyógynövényes gyógykészítmények
• Tibeti gyógynövényes termékek gyártása nyugaton

Összegzés
• Kérdéses részek tisztázása
• Kérdés-felelet
Buddhista teológusok, Dharma tanítóink
Tiszteletreméltó Khenpo Kalsang és Tenzin Láma
Kasza Miklós Koppány/Koppány Láma (Mantra Buddhista Egyház elnöke, buddhista teológus -tanító)
Végh József (buddhista tanító-teológus)
Berencsy Tina (Mantra Buddhista Egyház titkára, buddhista tanító)
Rákóczi Gusztáv (Mantra Buddhista Egyház buddhista tanító)
Engler Antal (Mantra Buddhista Egyház buddhista tanító)

Külső meghívott tanárok
Cser Zoltán (Tan Kapuja Buddhista Főiskola buddhista tanító)
Varga Tibor (buddhista tanító )
és meghívott  vendég tanítók
Buddhista teológusok, tanítóink szakáganként
Meditáció I. II. III. IV. (Kasza Miklós Koppány, Végh József, Cser Zoltán)
Buddhista Dharma tanítás és filozófia (Végh József, Kasza Miklós Koppány, Cser Zoltán,)
Ngöndro foglalkozás, elvonulás (Végh József, Kasza Miklós Koppány)
Buddhista kultúrtörténet, szimbológia (BerencsyTina)
Dzogcsen (Kasza Miklós Koppány, Végh József , Cser Zoltán, Varga Zoltán,)
Tibeti Szertartás: mudrák, eszközök gyakorlatának elsajátítása
Csung Jüan Csikung (Fazekas Norbert nemzetközi csikung tanár)
Iaidó (Száraz Róbert)
Shaolin-Kung-Fu (Balogh Zsolt)
Egyház titkárok, ügyintézők
Magyarország

Berencsy Istvánné

Budapest, egyház titkár
E-mail: buddhistaegyhaz@gmail.com
Telefon: +36 30/962-4764

Nemzetközi kapcsolatok titkárai
Call English- Hungarian language

Cserényi András
Bhután-Nepál church secretary
Telefon: +36 20 253-5476
E-mail: cserenyi.andras@kensai.hu

Facebook oldalaink

Mantra Magyarországi Buddhista Egyház
https://www.facebook.com/buddhistaegyhaz.hu

Khenpo Kalsang
https://www.facebook.com/lamakalsamg
Testi, lelki, tudati egészségmegőrző tanfolyamok, a tanfolyamok részletei
Az Iaidó, az egykori szamurájok fő tana, a kardrántással egyidejű vágás gyakorlata. Az iaidó a spontán és természetes mozdulatok művészete, amelyet egyedül, saját magunkkal szemben gyakorlunk, KATÁ-k (rögzített mozdulatsorok) formájában. A gyakorlással célunk az, hogy újabb lehetőségeket leljünk önmagunk tökéletesítésére, amelynek jótékony hatása, bizton reméljük, hogy a mindennapjainkban és az edzéseken is tükröződik. Az Iaidó edzéseken csak felnőttek vehetnek részt. Szeretettel várunk minden kard művészete iránt érdeklődőt.
Tanfolyam: 7.000 Ft / hó
Jelentkezés:
Száraz Róbert 3. danos oktató
E-mail: dakinikonyvek@gmail.com
Telefon: +36 20/313-8046
Csung Jüan Csikung
A Csung Jüan Csikung melynek gyakorlója, nemzetközi tanára vagyok, egy közel 7000 éves rendszer, mely tartalmaz ősi sámánisztikus elemeket is. A csung jelentése középpont, a jüan: származás, ugyanakkor Csung Jüan egy kínai tartomány elnevezését is takarja, ugyanis innét származtatják ezt az ősi rendszert. A legenda szerint... szájhagyomány útján terjedt egészen hazánkig-napjainkig. ( A legenda meghallgatható a gyakorlatok elsajátíthatók személyes találkozók alkalmával.)A csikungról lehet hosszan beszélni, vagy hosszú életeken át gyakorolni. Ki-ki saját belátása szerint műveli, vagy nem műveli. A csi energiát jelöl, a kung munkát. A gyakorlások alatt egyfajta speciális fizikai-energetikai-gondolati módot sajátítunk el, ezáltal növekszik az életerőnk, javul az egészségi állapotunk, és fejődik az intellektusunk.

Tanfolyam időpontja: 2 nap, 10.00-18.00 óra.
Helyszín: Mantra Magyarországi Buddhista Egyház, 1046 Budapest Szent László tér 7.
Tanfolyam díja: 20.000 Ft külsősöknek
Kedvezmény: tagoknak, pártoló tagoknak, Buddhista 1 éves képzésen résztvevőknek, nyugdijasoknak, diákoknak a Mantra Magyarországi Buddhista Közösség a tanfolyami díjból 50% kedvezményét ad!
Tanfolyam elvégzése után hetente közös gyakorlási lehetőség!
Jelentkezés:
E-mail: buddhistaegyhaz@gmail.com
Fazekas Norbert nemzetközi csikung tanár
Telefon: +36 30/683-5726
Speciális Fegyveres Harcművészeti Képzés
(Rövidbot) Tanfolyam 4 hónapos képzési rendszerben A Shaolin Kung-Fu mozgás technikáit és fegyveres metódusait az indiai Kalarippayattu különleges fegyverhasználatának, a Kempo rövidbotos és belharcos technikái, a Shaolin Ch'in Na önvédelmi fogásai, a Karate általános ismeretanyaga egészítik ki és adják a repertoárt, mely egy komplex mozgás és harcművészeti iskolát épít fel.

Fegyveres tanfolyam:
10.000 Ft / hó külsősöknek
9.000 Ft / hó a Mantra Magyarországi Buddhista Közösség és pártoló tagoknak

Jelentkezés:
Balogh Zsolt
Telefon: +36 70/615-7541
E-mail: xing.yi.iskola@gmail.com
Web: http://kungfu.sport.hu
Xing-yi belső kung-fu stílus
Xing Yi Quan stílus a kínai rendszerben a belső stílusok közé tartozik mint a Tai Ji Quan és a Ba Qua Zhang. A kínai harcművészetekben minden stílus tartalmaz Qigong, azaz belső erő fejlesztő gyakorlatokat, így nehéz megkülönböztetni a külső és belső stílusokat. Ezekben a stílusokban azonban a belső erő fejlesztésére nagyobb gondot fordítanak. Gyakorlása nem csak önvédelmi szempontból hatékony, de jó hatással van egészségi állapotukra is. A kezdő elsőre a Xing Yi Quan-t könnyebben tanulhatónak fogja látni, mint sok más stílust, mégis hosszú idő szükséges, a megértés és az alkalmazás mélyebb szintjéhez. A stílust Yue Fei marsall hozta létre kb. 1000 éve hogy lehetőséget nyújtson egy hatékony harcművészet elsajátítására, amely rövid időn belül kifejleszti a támadó és védekező képességet. Folyamatos bekapcsolódási lehetőség.

Xing-yi edzés:
8.500 Ft / hó külsősöknek
7.600 Ft / hó a Mantra Magyarországi Buddhista Közösség és pártoló tagoknak

Jelentkezés:

Balogh Zsolt
Telefon: +36 70/615-7541
E-mail: xing.yi.iskola@gmail.com
Web: http://kungfu.sport.hu
Támogassa weboldalunk üzemeltetését SMS küldéssel!
Ajánlja nekünk adójának 1%-át! Önnek csak egy aláírás!
Mantra Magyarországi Buddhista Közösség, adószám: 18295823-1-41
Köszönjük!
Mantra Magyarországi Buddhista Egyházközösség
Telefon: +36 20/437-1564 E-mail: buddhistaegyhaz@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/buddhistaegyhaz.hu
Jelenleg 13 látogató nézi az oldalt.
Ma eddig 442 látogató tekintette meg az oldalt.
Tegnap 642 látogató tekintette meg az oldalt.
Nyitó oldal  |   Programok  |   Adomány  |   Adó 1%  |   Tanítások  |   Mantra  |   Tibetről  |   Letöltések  |   Videó galéria
Galéria  |   Hírek  |   Kapcsolat  |   Rendelés  |   Linkajánló  |   Fórum  |   Adatvédelmi nyilatkozat  |   Impresszum  |   Tárhely
Adó 1 Adó 1 százalék Adó egy százalék Adó 1 százalék Adó 1 százalék Adó 1 százalék Alapítvány, alapítványok Alapítvány, alapítványok Egyházak Mantra Buddhista Közöség Adó 1% Karuna Alapítvány Karuna Alapítvány Buddhista Egyházközösség Buddha Buddha Idézetek Buddha idézetek, mondások, élete, beszédei buddha idézetek képekkel Buddha idézetek bölcsességek Buddha idézetek bölcsességek