Kérem várjon!
8 szerencsés jel
Eddig beérkezett adomány: 500 000 Ft
Tanfolyamok
Tanfolyamok
TANFOLYAMOK

FONTOS!
A tanfolyamra jelentkezést akkor fogadjuk el, ha a tanfolyam előtt a jelentkezési lapot kitölti,
majd a kapott PDF fájlt kinyomtatja, aláírja és szkennelve elküldi e-mail címünkre vagy postázza (ne ajánlva).

Posta cím: Mantra Buddhista Közösség, 1046 Budapest, Szent László tér 7.
Telefon: +36 20/437-1564
E-mail: buddhistaegyhaz@gmail.com

Fizetés: átutalás, vagy helyszínen készpénzzel
Utalás esetén: Mantra Magyarországi Buddhista Közösség
UniCredit Hungary Bank Zrt. 10918001 - 00000079 - 20580009
Utalás vagy KP.  után:  „ E” elektronikus számlát küldünk pdf-ben a befizetésről az email címedre.

Ha nem forint számláról utalsz:
IBAN: HU43 1091 8001 0000 0079 2058 0009
SWIFT kód : BACXHUHB
(Ha nem forint számláról utalsz, a bank 4-5000 Ft plusz költséget számol fel, amit a jelentkező fizet)

  1. Meditációs tanfolyamunk csak minimum 5 fő jelentkezése esetén indul! Jelenleg a létszám folyamatosan megvan, maximum létszám: 20 Fő
  2. 2. Buddhista 1 éves alapképzés és 1 éves tanítói képzés: évente 1 alkalommal januárban indul
  3. Felhívjuk figyelmét, hogy 15 nappal a tanfolyam előtt a képzés összege már nem visszaigényelhető!
    Ha 16 nappal előbb lemondja a tanfolyamot, visszautaláskor 1000 Ft utalási és kezelési költséget felszámolunk. Utalásnál a felmerült banki költségeket a Jelentkező külön megfizeti (pl. devizaszámláról való utalásnál átváltási költség, stb.)
  4. Adható  kedvezmények: ha látható a tanfolyam mellett a kedvezmény százalékban vagy Ft-ban: Pártoló tagsági kártyával adható: 20-50% között.
  5. Kedvezmény részletek és Pártoló tagsági kérés: Belépés, információ itt

Meditáció 1. SAMATHA
Elmélyedés vagy lehiggadás gyakorlata. A korai buddhista meditációs rendszer második fő gyakorlatcsoportja az úgynevezett elmélyedés vagy lehiggadás gyakorlatai. A samatha meditációban érhetők el azok a különleges tudatállapotok, amely lehetővé teszik a valóságra ráébredő belátás gyakorlását.

Buddhista Meditáció és tanítás 1 napos minden hónapban indul 1 napos kezdő, utána csatlakozhat a hétköznapokon megtartott meditációs és buddhista gyakorlókhoz. Ezeket a technikákat mindenki megtanulhatja, bárki elsajátíthatja. A tanfolyamon megtanuljuk, megismerjük: a meditáció valódi célját, testi- és tudati állapotunk energetikai hátterét különböző meditációs technikákat, vezetett meditációk általi ülő , járó és sétáló meditációkat. A samatha az egyik legalapvetőbb buddhista meditációs módszer, melyet a tudati csapongások lecsendesítésére, a higgadt és stabil tudatállapot kifejlesztésére használunk. A kiegyensúlyozott, tiszta és hajlékony tudat nemcsak bármely célzott meditációnak, de még a hatékony hétköznapi tevékenységnek is előfeltétele.

Samatha meditáció. A korai buddhista meditációs rendszer második fő gyakorlatcsoportja az úgynevezett elmélyedés vagy lehiggadás gyakorlatai. Ezek egyes véleményekkel ellentétben nem feltétlenül a tudat erőszakolt összpontosítását jelentik, hanem sokkal inkább az elterelő ösztönzések ellazítását, aminek hatására a gyakorló képessé válik tudatát a választott meditációs tárgyon elnyugtatni. A klasszikus buddhista meditációs rendszer negyven szamatha-meditációs „tárgyat” tartalmaz, melyek között egyaránt vannak légzés figyelés (Ánápánaszati), színek, fizikai objektumok, mentális tárgyak, istenségek stb. E számos tárgy közül a különféle alkatú és helyzetű gyakorlók ki tudják választani a szükségleteiknek leginkább megfelelőt. Az elterelő ösztönzések a vágyak, ellenszenvek, nyugtalanság és aggodalmaskodás, tompaság és renyheség, valamint a szellemi út iránti szkeptikus kétely. Ezek teljes ellazítását követően a tudat belép az ún. meditációs elmélyedésekbe, melyekben az elterelő ösztönzések helyébe az elmélyedési tényezők lépnek: a figyelmi ráfordulás, a tárgy tiszta tükrözése, extatikus lelkesültség, üdvözült boldogság, a tudat egypontúsága és a felülemelkedett egykedvűség. Az elmélyedésnek nyolc szintjét különböztették meg, ahol a magasabb szinteken még maguk az elmélyedési tényezők is elnyugsznak, s pusztán a tudat tiszta, homogén áramlása és felülemelkedettsége marad. Épp így kiindulópontja e módszer a tantrikus istenségjógáknak, hiszen csak elmélyült és összpontosított tudattal lehetséges a megidézett Buddhák tiszta vizualizálása.

Szamatha meditáció A samatha nélkülözhetetlen alapozó gyakorlat az álom- és bardojógák esetében is, így felbecsülhetetlen jelentőségű a halálra történő felkészülésben

Tanfolyam időpontja: Időpontok: mindig a Programok táblázatában meghirdetve (minden hónapban 1 nap)
Helyszín: Mantra Magyarországi Buddhista Egyház, 1046 Budapest Szent László tér 7.
Tanfolyam díja: 7.000 Ft / fő
Kedvezményes díj pártolótagságival: 5.000 Ft / fő
Buddhista tanító mester: Kasza Miklós Koppány
Meditáció 2. SZATIPATTHÁNA
A szatipatthána szó jelentése: a megfigyelt tárgy közeli, stabil, rendíthetetlen tudatában lenni.

A gyakorlat általános célja: A Buddha tanításának egyik alapvető fontosságú, széles körben ismert gyakorlata és a meditáció két egybefonódó nagy ösvénye, a szamatha és vipasszaná meditáció megkezdésére, gyakorlására és kiteljesítésére egyaránt alkalmas. Lehetővé teszi ezáltal, hogy gyakorlóit a tiszta megértés olyan magaslataira juttassa, ahol a valóságot torzításmentesen ismeri és látja, és így szenvedélyeitől megszabadul.

A gyakorlat tartalma: Motiváció, előkészületek a gyakorlásra. A világi követőkre vonatkozó öt erény megalapozása. A szeretetteljes jóindulat felkeltése. A testhelyzet, fizikai előkészületek (nyújtó és lazító gyakorlatok).A test éber figyelése: a légzés, a négy testhelyzet (járás, állás, ülés, fekvés), a test minden mozdulata, a test 32 része és tisztátalan volta, a testet alkotó elemek (föld, víz, tűz, levegő) feletti szemlélődés, a kilenc temetői szemlélődés és a halál elkerülhetetlensége.

Az érzések éber figyelése: a kellemes, kellemetlen, és sem kellemes sem kellemetlen érzés, hátráltató és előre vivő érzések. A tudatállapotok éber figyelése: a szenvedés három gyökérokával (rokonszenv, ellenszenv, zűrzavar) összefüggő tudatállapotok, a zavaró tényezők által eltérített tudatállapotok, az elmélyedések összeszedettsége és a megszabadulás emelkedett tudatállapotai. A tudat tartalmainak éber figyelése: az összeszedettség öt akadálya, az öt halmaz, az érzékelés külső és belső forrásai és az őket összekötő béklyók, a megvilágosodási tényezők és a négy nemes igazság éber figyelése. A létezés három jellegzetességének (mulandó, szenvedésteli, éntelen) folyamatos figyelemmel kísérése. A figyelem befelé, kifelé, és befelé-kifelé irányítása. A keletkezés, az elmúlás, a keletkezés-elmúlás tényezőinek megfigyelése. A „puszta figyelem”. A megszabadulás.

Tanfolyam időpontja: Időpontok: mindig a Programok táblázatában meghirdetve (3 havonta és 2 nap szombat-vasárnap)
Helyszín: Mantra Magyarországi Buddhista Egyház, 1046 Budapest Szent László tér 7.
Tanfolyam díja: 15.000 Ft / fő
Kedvezményes díj pártolótagságival: 10.000 Ft / fő
Buddhista tanító mester: Végh József
Meditáció 3. VIPASSZANÁ
Vipasszaná meditáció: amelynek jelentése: úgy látni a dolgokat, ahogy azok valójában vannak.

Vipasszaná egy gyakorlati ortodox módszer csak a morális szabályok betartása után szabad gyakorolni. A racionalizálással szemben a tudatosítást szorgalmazza, aminél tovább nem megy. Az ego felszámolásához érett ego szükséges, ez persze paradoxon, de a gyakorlat eljuttathat az egocentrikusság teljes megszűnéséig a viselkedést irányító testi vágy és a hatalomvággyal együtt. A kontrolálatlan vagy kevésbé kontrolált tudati működés akadályozza a tudatosítást. Továbbá tudatosítás ellen hat a figyelem aktív strukturált elterelése, mind a figyelem passzív kontrolálatlan elterelődése. Fantáziánk homályosítja el látásunkat, ezért nem vesszük észre a valóságot. Vipasszaná csak a pillanatnyi testi érzések megfigyelése folyik, anélkül, hogy azonosítanánk magunkat, okait fejtegetnénk, minősítenénk, vagy el akarnánk hárítani őket. Tehát el kell kerülni a felmerülő testi érzetekre való válaszadást. A tanítás különlegessége, hogy nem dogmákon alapul, a gyakorló direkt módon saját magán tapasztalja meg az egyre elvontabb élményeket. A tapasztalatot nem tudja megosztani csak magasabb tapasztalt mester segítségét veheti igénybe, aki maga is átélte. A megvilágosodás révén ismerjük fel hibás feltételezéseinket, és így megszabadulunk szenvedéseinktől, bölcsességre teszünk szert. Ekkor értjük meg, hogy vágyaink kielégítése reménytelen, mert mindig újabbak keletkeznek. Ez vezet el a felismeréshez miszerint a személyiség csak egy illúzió, nem létezik, csak érzések, formák, percepciók impulzusok és tudatformák újabb és újabb összetapadása pillanatnyi együttállása vagyunk. Tehát ezt a személyiséget kell megszüntetni. A belátó megértés gyakorlása bontja le a valóságra történő ráébredés szemléleti átfordulásának akadályait, a hétköznapi megismerési sémákat. A klasszikus buddhista belátás-meditáció a világias érzékelés három alapsémáját veszi célba, s igyekszik áttörni előbb a gondolati-logikai elemzés, majd az ennek nyomán születő közvetlen rádöbbenés erejével. E három séma áttörése képezi mintegy a megvilágosodásra nyíló három kaput.

A meditáció támadáspontjául szolgáló három alapséma:

(a) Maradandóság-észlelés:
Jóllehet belátható minden jelenség mulandósága és pillanatnyisága, az érzéki megismerés a dolgokat tartósan létezőnek láttatja.

(b) Élvezetes jelleg tulajdonítása:
Jóllehet belátható, hogy egyetlen formai jelenség sem biztosíthat tartós kielégülést és biztonságot, a világi tudat a boldogságot mégis ezek megszerzésétől és megtartásától reméli, s törekvései elsősorban ezekre irányulnak

(c) Szubsztancia, illetve ténylegesen létező én tulajdonítása az élettelen, illetve élő dolgoknak :Jóllehet belátható, hogy a dolgok és a lények nem rendelkeznek elszigetelt, önmagukban vett létezéssel, hanem csupán feltételekbe és környezetükbe ágyazottan keletkeznek és bomlanak fel ismét, a világi megismerés mind a jelenségeknek, mind saját magunknak független, önmagában vett és tényleges létezést tulajdonít E három alapséma kivetülése a világi ember tudatában az eredményezik, hogy élete belebonyolódik saját kivetítéseinek hálójába. A sémák belátás-meditációval történő lebontása nyitja meg az utat a jelenségek káprázata mögötti végső természet és a valódi értékek tudatosodása felé.

Megvilágosodás, harmónia a léttel a dolgok igazi természetével. Az ellenkezésünk okoz minden problémát, amiért csak magunkat okolhatjuk. A fentiek ellenére a megvilágosodás felismerése bárhol bekövetkezhet a Gyémánt szutra azt mondja mindig is az voltál a kezdetektől, mert a megvilágosodás a legbelső természeted, ha sikerül önmagunkba nézni láthatjuk, hogy már ott van. Amikor a tudatlanság rétege annyira elvékonyul a megvilágosodás, helytől, időtől függetlenül bekövetkezik. Amikor elcsendesedsz, a gondolatok már nem jönnek-mennek, akkor bekövetkezik. Először félsz, csak utólag tudod meg, hogy a személyiséged halála volt az ok. Ami eddig voltam, immár nem vagyok .Meditálj békében, a megvilágosodás vágyakozása nélkül , mintha szokásos tevékenységet végeznél, élvezd a gyönyörűségét. Legyen a meditációd természetes, élvezd akár a játékot nyerés kívánása nélkül, csupán a játék kedvéért. Ne legyenek vágyaid, ne akarj nyerni, ne akarj harcolni, ne akarj felsőbbrendű lenni, ne akard bizonygatni különlegességed. Csalódni fogsz a létezésben nincs felsőbb és alsóbbrendű csak tökéletesen egyenlő, aki ezt tudja, az nem harcol és békére lel saját tudatának tiszta természetében.

Tanfolyam időpontja: Időpontok: mindig a Programok táblázatában meghirdetve (minden évben 2 alkalommal és 2 nap)
Jelentkezési feltétel: Elvégezte a Meditáció I. Meditáció II. tanfolyamot
Helyszín: Mantra Magyarországi Buddhista Egyház, 1046 Budapest Szent László tér 7.
Tanfolyam díja: 15.000 Ft / fő
Kedvezményes díj pártolótagságival: 10.000 Ft / fő
Buddhista tanító mester: Cser Zoltán
Meditáció 4. Meditációt Tanító Tanár képzés
Tanfolyam időpontja: Időpontok: mindig a Programok táblázatában meghirdetve (minden évben 1 alkalommal és 2 X 2 nap)
Jelentkezési feltétel: Elvégezte a Meditáció I. Meditáció II. ás Meditáció III tanfolyamot, minimum 1 éve meditál. (megfigyelőként részt vesz Meditáció 1.és Meditáció 2 tanfolyamon 2 alkalommal) Elvégezte az 1 hetes elvonulást.
Oklevél feljogosítja, hogy buddhista meditációkat tartson bárhol. Az okleveleket mindig a Mantra Buddhista Egyházközösség állítja ki, mentorálja és segíti az oktatókat.
Helyszín: Mantra Magyarországi Buddhista Egyház, 1046 Budapest Szent László tér 7.
Tanfolyam díja: 100.000 Ft / fő
Kedvezményes díj pártolótagságival: 50.000 Ft / fő
Buddhista tanítók: Végh József , Kasza Miklós Koppány, Cser Zoltán
Meditáció 5. Meditációt Tanító Mester képzés
Tanfolyam időpontja: Időpontok: mindig a Programok táblázatában meghirdetve (minden évben 1 alkalommal és 1 hét elvonulással)
Jelentkezési feltétel: Elvégezte a Meditáció 1. Meditáció 2. ás Meditáció 3. Meditáció 4. tanfolyamot. Minimum 2 éve meditál. Meditáció 1. tanfolyamot tartott 10 alkalommal ahol alkalmanként min. 5 fő részt vett és Mantra Buddhista Egyház által kiállított Oklevelet kaptak a résztvevők. Meditáció 2 . és Meditáció 3. tanfolyamon megfigyelőként 1-1 alkalommal részt vett.
Oklevél feljogosítja, hogy buddhista meditációkat tartson bárhol. Az okleveleket mindig a Mantra Buddhista Egyházközösség állítja ki, aki mentorálja és segíti az oktatókat.
Helyszín: Mantra Magyarországi Buddhista Egyház, 1046 Budapest Szent László tér 7.
Tanfolyam díja: 150.000 Ft / fő
Kedvezményes díj pártolótagságival: 100.000 Ft / fő
Buddhista tanítók: Végh József , Kasza Miklós Koppány, Cser Zoltán
Meditáció: Vállalatoknak - Cégeknek 2 -3 napos
Cégek dolgozóinak:
Jótékony hatása van az egészségre, stresszre és döntésekre. Segíti a céges csapat összetartozását.
Részvételi díj: megbeszélés tárgya. (+ költségek)
Min. 10 fő és hely biztosítás esetén vagy buddhista központunk helyiségében.
Időpont egyeztetés: +36 20/437-1564
E-mail: buddhista@buddhistaegyhaz.hu
Meditáció: 2-3 napos tanfolyamot indítunk kérésre
szállodák, wellnessek, iskolák, alapítványok, ...
Min. 10 fő és hely biztosítás esetén.
Részvételi díj: megbeszélés tárgya. (+ költségek)
Megrendelés: Berencsy Tina, telefon: +36 30/962-4764
E-mail: buddhista@buddhistaegyhaz.hu
Tibeti és buddhista mudrák, szertartási eszközök alapszintű használata
Azoknak ajánljuk, akik már buddhista gyakorlók, vagy buddhizmussal most ismerkednek.

Tibeti és buddhista mudrák alapszintű használata:
- Tanítás a mudrákról, az alapszintű buddhista mudra kéztartások elsajátítása
- Tanítás a buddhista szertartások közbeni mudrák használatáról, jelentésükről (felajánló mudrák, meghatalmazó mudrák, ürességbe oldó mudrák, megidéző mudrák, beolvasztó mudrák stb)

Tibeti szertartási eszközök alapszintű kezelése:

- Tibeti csengő és jogar használata és gyakorlatai
- Kis damaru dob és csengő együttes használata
- shang és tingsha cintányérok használata
- Bumba váza és gtorma sütemények fajtái és használata
- Phurba tőr és vadzsra jogar használata
- Treng mo elsajátítása azaz mala használata jósláshoz
- Vishvavadzsra keresztezett jogar és manikhor imamalom használata
- tibeti hangtálak szertartás és meditáció közbeni alapszintű használata (nem gyógyításra)

Tanfolyam időpontja:
Fő oldalon meghirdetett időpont (évente 2 alkalommal)
Helyszín: Mantra Magyarországi Buddhista Egyház, 1046 Budapest Szent László tér 7.
Tanfolyam díja: 10.000 Ft / fő
Kedvezményes díj pártolótagságival: 5.000 Ft / fő
Buddhista tanító: Farkas Viktor
Medicin Buddha tanfolyam
Energetikai gyakorlatok, meditáció, buddhista gyógyító mantra gyakorlatok felfedezik, megtanulják öngyógyító képességünket használni. Ebben buddhista, tibeti, keleti ,orosz és más Magyarországon nem ismert öngyógyító gyakorlatok megtanulása , egymáson való gyakorlással.

Tanfolyam időpontja:
Időpontok: mindig a Programok táblázatában meghirdetve (minden 6 hónapban 1 nap)
Helyszín: Mantra Magyarországi Buddhista Egyház, 1046 Budapest Szent László tér 7.
Tanfolyam díja: 10.000 Ft / fő
Kedvezmény: 50% tagoknak, Pártoló tagoknak, Buddhista 1 éves képzésen résztvevőknek, nyugdíjasoknak, diákoknak, munkanélkülieknek, gyesen lévőknek
Buddhista tanító: Berencsy Tina és Kasza Miklós Koppány
Fénykorona 2 napos tanfolyam
Fénykorona módszer mindenki számára lehetőséget kínál a testi, szellemi változásra és a spirituális tanok átélésre.

A gyakorló imaginációs technikával, képeket lát és él át. A tudat kitágul, ébersége a külvilág felé lecsökken, míg a testből jövő élmények irányába éberebbé válik. A belső képek tudatos irányítás nélkül peregnek. A test szintjén az energetikai rendszerben történik kezelés, majd szellemileg is fejlesztik magukat. A látható világból a láthatatlanba jut a gyakorló. A tudatos értelem képessé válik/válhat, a háromdimenziós világon kívül-belül sok-sok értelmi szinten közlekedni. Megtapasztalja az anyagba való behatolást, az anyag érzetét, az intelligencia és energia vetületeket. Betekintést nyer/nyerhet más univerzumokba, naprendszerekbe kapcsolatba kerülhet más lényekkel. Új információkat , energiákat, kapnak a világegyetemből. Látnoki és intuitív élmények birtokába juthatnak. A megszerzett tapasztalatokban nincsenek korlátok. Természetesen tudatunk különböző mértékben fejlett, ezért más-más szintekre juthatnak a gyakorlatok során.A gyakorlás során rezonanciaképesség fejlesztésével az élet minden területén átlát helyzeteket, nagymértékben nő a kreativitás. A tapasztalatokat önmaga számára hasznosítja, elhagyja a régi gondolkodási mintákat, megtanulja képességeit és készségeit helyesen, céltudatosan használni. A megtanult módszert tovább kell gyakorolni. (2 hetente közös gyakorlás lehetősége biztosított)

Tanfolyam időpontja:
2 nap, 9.00-18.00 óra. Fő oldalon meghirdetett időpont (6 havonta)
Helyszín: Mantra Magyarországi Buddhista Közösség, 1046 Budapest Szent László tér 7.
Tanfolyam díja: 20.000 Ft / fő
Kedvezmény: 50% tagoknak, Pártoló tagoknak, Buddhista 1 éves képzésen résztvevőknek, nyugdíjasoknak, diákoknak, munkanélkülieknek, gyesen lévőknek
Buddhista tanító: Berencsy Tina

Tibeti Gyógyászat 9 hónapos tanfolyam indul!
Mantra Magyarországi Buddhista Egyház és a Lungkhor Institute együttműködésével.
Havonta egy nap 10.00-17.00-ig
Kezdés: 2017.09.16.
Befejezés: 2018. május (Oklevél)
Max. létszám: 35 fő
Buddhista Dharma tanító és Tibeti gyógyászati oktató: Erdélyi Zoltán
9 hónapos tanfolyam részvételi díja: 50.000 Ft
Díj fizethető:
utalással vagy személyesen
Átutalás esetén:
Mantra Magyarországi Buddhista Egyház
UniCredit Hungary Bank Zrt. 10918001 - 00000079 - 20580009
Hivatkozás: Neved (Ha átutaltad, E-számlát küldünk az email címedre)

Jelentkezésedet akkor tekintjük érvényesnek, ha a jelentkezési lap elküldése után a képzés éves díja megérkezik a számlánkra.
Felhívjuk figyelmedet, hogy 15 nappal a tanfolyam előtt a képzés összege már nem visszaigényelhető!

A tanfolyam 2017. évi időpontjai:
2017.09.16.
2017.10.07.
2017.11.18.
2017.12.16.

9 hónapra felosztott Tibeti gyógyászati oktatási tematika vázlata

1. alkalom
A Tibeti Gyógyászat alapjai

Történet

• A tibeti gyógyászat rövid története
• Buddhizmus és gyógyászat
• Arany szutra, Buddha tanítása a gyógyászatról
• Gyógyító Buddha szutra és a nyolc gyógyító Buddha
• Tanadug palota: a gyógyászat városa
• Négy gyógyászati hegy és a gyógyító anyag (materia medica) fogalma
• Gyógyító Buddha meditáció, vizualizáció és mantra gyógyászat

A Négy Gyógyászati Tantra
• A Négy Gyógyászati Tantra terjedelme
• A Négy Gyógyászati Tantra szerkezete

2. alkalom
A Tibeti Gyógyászat alapjai

Pszichológia
• A tudat és az érzelmek
• Az öt elem tana

A nedvek és az összetevők fiziológiája
• A három nedv
• A szél nedvről általában és az 5 szél működése
• Az epe nedvről általában és az 5 epe működése
• A nyálka nedvről általában és az 5 nyálka működése

3. alkalom
Anatómia
• A test kifejlődése
• Tibeti embriológia
• A test hasonlatai
• A hét testi összetevő
• A fizikai test alkotói
• A vitális és üreges szervek és működésük
• Az emésztés
• A táplálék útja
• A kiválasztott salakanyagok
• Az egészség fogalma

4. alkalom
A finom energiatest struktúrája
• Az általános és különleges csatornák
• Az erőközpontok
• A haldoklás, halál és álom előrejelzések
• Az öt erő a tibeti hagyományban
• A védelmező energia
• A védelmező energia megerősítésére, megóvására

5. alkalom
Energia és mozgó gyakorlatok a tibeti hagyományokban
• A csatornák és erőszelek gyakorlatai
• A mozgógyakorlatok
• A mozgógyakorlatok szellemi és egészségügyi hatása
• Lung Jong - az energia képzése

A gyógyítás fáinak tanulmányozása
• Az egészség és a betegség fái
• A diagnózis fája
• A kezelés fája
• Az ideális egészség fogalma

A gyógyítók magaviseletének rövid etikai szabályai
• A gyógyítók erkölcsi szabályai kifejlődésének rövid bemutatása

6. alkalom
Kóroktan, diagnózis és kezelési módszerek
• Általános kóroktan
• A betegségek általános osztályozása
• A buddhista elképzelés a zavarokkal (kibillentségek) kapcsolatban
• A tibeti gyógyászat elképzelése a zavarokkal kapcsolatban
• A zavarok általános oka
• A zavarok négy közvetlen oka
• Hat bemeneti kapu és hely
• A nedvek három helye
• A megnyilvánulás 15 ösvénye
• Kilenc megnyilvánulási idő
• Az élet végének kilenc módja
• Kibillentség fája

7. alkalom
Általános diagnosztikai módszerek
• Pulzus vizsgálat
• Vizeletvizsgálat
• Nyelv vizsgálat
• Fül véna vizsgálat
• Szem véna vizsgálat
• Alkat vizsgálat

Megelőző módszerek
• Három természetes életmód és kapcsolódó tanácsok
• Évszakok szerinti viselkedés és tanácsok
• Általános táplálkozási ismeretek
• Táplálkozástudomány: főzés és a fűszerek használata
• Alkat és az egészséges és egészségtelen táplálkozás
• Általános élelmiszerek (keleten és nyugaton)

8. alkalom
Külső terápiák Elmélet - gyakorlatok a Lungkhor Institute workshopjain tanulhatók!
• Tibeti moxa
• Mongol moxa terápia
• Tibeti masszázs
• Tűzváza (köpöly) terápia
• Borogatások
• Tibeti test/tudat tisztítás

9. alkalom
Gyógyító anyagok
• Gyógyító anyagok - materia medica
• íz és energetika
• Hagyományos tibeti gyógynövényes gyógykészítmények
• Tibeti gyógynövényes termékek gyártása nyugaton

Összegzés
• Kérdéses részek tisztázása
• Kérdés-felelet
Buddhista teológusok, Dharma tanítóink
Tiszteletreméltó Khenpo Kalsang és Tenzin Láma
Kasza Miklós Koppány/Koppány Láma (Mantra Buddhista Egyház elnöke, buddhista teológus -tanító)
Végh József (buddhista tanító-teológus)
Berencsy Tina (Mantra Buddhista Egyház titkára, buddhista tanító)
Farkas Viktor (Mantra Buddhista Egyház buddhista tanító)
Kövesdi Tímea (Mantra Buddhista Egyház nemzetközi titkára, buddhista tanító)
Rákóczi Gusztáv (Mantra Buddhista Egyház buddhista tanító)
Szombathelyi Péter (Mantra Buddhista Egyház buddhista tanító)
Engler Antal (Mantra Buddhista Egyház buddhista tanító)

Külső meghívott tanárok
Cser Zoltán (Tan Kapuja Buddhista Főiskola buddhista tanító)
Varga Tibor (buddhista tanító )
és meghívott  vendég tanítók
Buddhista teológusok, tanítóink szakáganként
Meditáció I. II. III. IV. (Kasza Miklós Koppány, Végh József, Cser Zoltán)
Buddhista Dharma tanítás és filozófia (Végh József, Kasza Miklós Koppány, Cser Zoltán,)
Ngöndro foglalkozás, elvonulás (Végh József, Kasza Miklós Koppány)
Buddhista kultúrtörténet, szimbológia (Kövesdi Timea, BerencsyTina)
Dzogcsen (Kasza Miklós Koppány, Végh József , Cser Zoltán, Varga Zoltán,)
Tibeti Szertartás: mudrák, eszközök gyakorlatának elsajátítása (Farkas Viktor)
Csung Jüan Csikung (Fazekas Norbert nemzetközi csikung tanár)
Iaidó (Száraz Róbert)
Shaolin-Kung-Fu (Balogh Zsolt)
Egyház titkárok, ügyintézők
Magyarország

Berencsy Istvánné

Budapest, egyház titkár
E-mail: buddhistaegyhaz@gmail.com
Telefon: +36 30/962-4764

Nemzetközi kapcsolatok titkárai
Call English- Hungarian language

Cserényi András
Bhután-Nepál church secretary
Telefon: +36 20 253-5476
E-mail: cserenyi.andras@kensai.hu

Timea Kövesdi
Hungarian, church secretary
Telefon: +36 20/411-9200
E-mail: buddhistaegyhaz@gmail.com

Facebook oldalaink

Mantra Magyarországi Buddhista Egyház
https://www.facebook.com/buddhistaegyhaz.hu

Khenpo Kalsang
https://www.facebook.com/lamakalsamg
Testi, lelki, tudati egészségmegőrző tanfolyamok, a tanfolyamok részletei
Az Iaidó, az egykori szamurájok fő tana, a kardrántással egyidejű vágás gyakorlata. Az iaidó a spontán és természetes mozdulatok művészete, amelyet egyedül, saját magunkkal szemben gyakorlunk, KATÁ-k (rögzített mozdulatsorok) formájában. A gyakorlással célunk az, hogy újabb lehetőségeket leljünk önmagunk tökéletesítésére, amelynek jótékony hatása, bizton reméljük, hogy a mindennapjainkban és az edzéseken is tükröződik. Az Iaidó edzéseken csak felnőttek vehetnek részt. Szeretettel várunk minden kard művészete iránt érdeklődőt.
Tanfolyam: 7.000 Ft / hó
Jelentkezés:
Száraz Róbert 3. danos oktató
E-mail: dakinikonyvek@gmail.com
Telefon: +36 20/313-8046
Csung Jüan Csikung
A Csung Jüan Csikung melynek gyakorlója, nemzetközi tanára vagyok, egy közel 7000 éves rendszer, mely tartalmaz ősi sámánisztikus elemeket is. A csung jelentése középpont, a jüan: származás, ugyanakkor Csung Jüan egy kínai tartomány elnevezését is takarja, ugyanis innét származtatják ezt az ősi rendszert. A legenda szerint... szájhagyomány útján terjedt egészen hazánkig-napjainkig. ( A legenda meghallgatható a gyakorlatok elsajátíthatók személyes találkozók alkalmával.)A csikungról lehet hosszan beszélni, vagy hosszú életeken át gyakorolni. Ki-ki saját belátása szerint műveli, vagy nem műveli. A csi energiát jelöl, a kung munkát. A gyakorlások alatt egyfajta speciális fizikai-energetikai-gondolati módot sajátítunk el, ezáltal növekszik az életerőnk, javul az egészségi állapotunk, és fejődik az intellektusunk.

Tanfolyam időpontja: 2 nap, 10.00-18.00 óra.
Helyszín: Mantra Magyarországi Buddhista Egyház, 1046 Budapest Szent László tér 7.
Tanfolyam díja: 20.000 Ft külsősöknek
Kedvezmény: tagoknak, pártoló tagoknak, Buddhista 1 éves képzésen résztvevőknek, nyugdijasoknak, diákoknak a Mantra Magyarországi Buddhista Közösség a tanfolyami díjból 50% kedvezményét ad!
Tanfolyam elvégzése után hetente közös gyakorlási lehetőség!
Jelentkezés:
E-mail: buddhistaegyhaz@gmail.com
Fazekas Norbert nemzetközi csikung tanár
Telefon: +36 30/683-5726
Speciális Fegyveres Harcművészeti Képzés
(Rövidbot) Tanfolyam 4 hónapos képzési rendszerben A Shaolin Kung-Fu mozgás technikáit és fegyveres metódusait az indiai Kalarippayattu különleges fegyverhasználatának, a Kempo rövidbotos és belharcos technikái, a Shaolin Ch'in Na önvédelmi fogásai, a Karate általános ismeretanyaga egészítik ki és adják a repertoárt, mely egy komplex mozgás és harcművészeti iskolát épít fel.

Fegyveres tanfolyam:
10.000 Ft / hó külsősöknek
9.000 Ft / hó a Mantra Magyarországi Buddhista Közösség és pártoló tagoknak

Jelentkezés:
Balogh Zsolt
Telefon: +36 70/615-7541
E-mail: xing.yi.iskola@gmail.com
Web: http://kungfu.sport.hu
Xing-yi belső kung-fu stílus
Xing Yi Quan stílus a kínai rendszerben a belső stílusok közé tartozik mint a Tai Ji Quan és a Ba Qua Zhang. A kínai harcművészetekben minden stílus tartalmaz Qigong, azaz belső erő fejlesztő gyakorlatokat, így nehéz megkülönböztetni a külső és belső stílusokat. Ezekben a stílusokban azonban a belső erő fejlesztésére nagyobb gondot fordítanak. Gyakorlása nem csak önvédelmi szempontból hatékony, de jó hatással van egészségi állapotukra is. A kezdő elsőre a Xing Yi Quan-t könnyebben tanulhatónak fogja látni, mint sok más stílust, mégis hosszú idő szükséges, a megértés és az alkalmazás mélyebb szintjéhez. A stílust Yue Fei marsall hozta létre kb. 1000 éve hogy lehetőséget nyújtson egy hatékony harcművészet elsajátítására, amely rövid időn belül kifejleszti a támadó és védekező képességet. Folyamatos bekapcsolódási lehetőség.

Xing-yi edzés:
8.500 Ft / hó külsősöknek
7.600 Ft / hó a Mantra Magyarországi Buddhista Közösség és pártoló tagoknak

Jelentkezés:

Balogh Zsolt
Telefon: +36 70/615-7541
E-mail: xing.yi.iskola@gmail.com
Web: http://kungfu.sport.hu
A Tiszta Fény tanfolyam / Mahamudra és dzogcsen egysége
A mahamudra és dzogcsen egysége tanfolyam
A „Tiszta Fény” jógája előadássorozat
Tanító: Urgyen/Vaszi Sándor (Dharma tanító, Tibeti-jóga oktató)
Havonta 1 nap: 10.00-17.00 (max létszám 25 fő)
Időpontok:
Programok menüben vagy a fő oldalon meghirdetve
Részvételi díj: 4.000 Ft / nap (lehet a kurzust 2 részletben fizetni)

Sok ragyogás és tiszta gyönyörűség
Lángoljon fel a feltételekhez kötött létezésben,
Mely eredendően teljes és tömörült fényként jelenik meg,
Lévén gyönyörteli egységtermészetű üresség
XI. Tarab Tulku Rinpocse

A tiszta fény jógája
az ősi tibeti hagyományokra épülő rendszer, mely lényegileg tartalmazza a tibeti spirituális bölcsességet, de mindenki számára alkalmazható a pörgő nyugati világunkban is, minden vallási és kulturális korláttól mentesen.

Mi a tiszta fény jógájának jelentése? A tiszta fény jógájában a „tiszta” a tudat természetének eredendő tisztaságára utal, mely határtalan, mint a tér, és minden szennyeződéstől mentes, minden jelenség eredendő alapja. Tudatunk e határtalan tere azonban nem a semmi, hanem teljesen betölti saját „fényszerűsége”, az önmagától megjelenő gnosztikus energiája, mely így e tér minden megnyilvánulásának energiaalapja. A tér ezen eredendő tisztaságának és önkéntelen tökéletes fényszerűségének kettősségmentessége nem más, mint az együttérzés mindent betöltő energiájának folyamatos játéka. Ezen kívül nincs semmi.

A jóga kifejezés tibeti megfelelője a naldzsor, e tiszta fény-lényegiségünkkel, ezen eredendő állapotunkkal való azonosulást jelenti. Ez nem pusztán egy intellektuális megértés, hanem nagyon mély tapasztalati megértés is, mely megértéssel önmagunkat és az egész világegyetemet az összes lényével tiszta fényként érzékeljük.

E cél elérése érdekében elméleteket tanulunk a tibeti hagyomány különböző iskoláiból – az újabb hagyományokból (kagyü, szakja és gelug), valamint a nyingma és bön régi hagyományaiból melyeket gyakorlatban ki is próbálunk, hogy teljesen átéljük valós természetünket. A gyakorlások tartalmaznak külső testi jógákat, belső energiameditációkat és lényegi tudattréningeket, így létünk mindhárom szintjén ráhangolódva eredendő állapotunkra. Ennek eredményeként a tapasztaló alany és tapasztalt tárgy, a tudat és a test, az energia és a test, a külső világegyetem és a belső világegyetem közötti különbségek eltűnnek, mert valójában nem is léteztek soha, csak tisztátalan kettős szemléletünk termékei voltak, és így könnyedén működni tudunk minden lény javára. Lentebb ki vannak fejtve a kurzusok témái részletsebben, mind a tiszta fény jógájának mahamudra és dzogcsen kettősségmentes szemléletéhez kapcsolódva.

1. Mandala, a világegyetemet alkotó energiák

Az ősi kultúrák (például kínai, indiai) szerint a világegyetemet az öt energia alkotja, melyek a tibeti hagyományokban a föld, víz, tűz, levegő és tér. Ezeket a finomságuk szempontjából, három szinten különböztetjük meg. A legfinomabb szinten csak lehetőségként léteznek, tudatunk határtalan terének még megnyilvánulatlan lehetőségeként. Aztán kibontakoznak a finom megnyilvánulás szintjén és a durvább megnyilvánulás szintjén, de valójában mindig fényszerűek maradnak, ha a racionális, elemezgető tudatunk be nem szilárdítja őket. Valójában nem tudja beszilárdítani, de ez a képzeletünk a világról, habár átgondolva láthatjuk, hogy minden pillanatról-pillanatra változik az energiák mozgásaként. Erre az energiamozgásra ráhangolódva mindent mindig üdének, frissnek tapasztalunk, egyik dolog csak azért tűnik el, hogy átadja helyét egy másiknak, mint a zenében, ahogy egyik hang után következik a másik.

Minél jobban ráhangolódunk az öt energiára, azonosulunk velük – habár nem is tudunk nem azonosak lenni, mert ebből áll testünk, beszédünk és tudatunk is vagy finomabban fogalmazva, rálátunk a működéseikre, fényszerűségükre, káprázatszerűségükre, annál inkább összhangban vagyunk a külső és belső világegyetemmel, hisz ez az önkéntelen működési módjuk.

Az öt energia szempontjából tekintve a külső megnyilvánuló világ, a testünk és a tudatunk azonos energiákból áll. Akkor hogyan lehetne különállóknak képzelni testünket és tudatunkat, a belső és a külső valóságot?

Az öt energia játéka a külső és belső megnyilvánulás szintjén tiszta formában a mandala. Mandalának nem nevezünk minden szabályos szép rajzocskát, hanem a mandala a mi összefüggésünkben a megvilágosodott állapot „térképe”, melyre ráhangolódva tapasztaljuk buddhaállapotunkat teljes mértékben, hiszen mindig is azok voltunk, csak zavarodottságunk folytán úgy gondoltuk, hogy valahova kell haladnunk, valami utat kell járnunk, vagy javítanunk kell helyzetünkön. Az öt energiával és a mandalával való azonosulás által, pusztán csak felelevenítjük a már meglévő megvilágosodott minőségeinket, természeresen élve életünket. Ezt gyakoroljuk.

2. Álomjóga, a megvilágosodás királyi útja

Az indiai és tibeti alapokon nyugvó álomjóga rendszer a tudatos alvást, álmodást és a tudatos ébrenléti állapotot jelenti, vagyis a napi huszonnégy órás tiszta jelenlétet minden helyzetben. E kurzuson tanulunk az álmok különböző fajtáiról, mint a próféta-álmok, kincs-álmok (ebben az esetben a kincs kifejezés a „tudatkincsekre” utal), isten-álmok, a múlt és jövő megálmodása, más világegyetemekről szóló álmok, szexualitás-álmok, álmok a mesterrel, tisztítóálmok, felfedezésálmok, problémamegoldó álmok és gyógyító-álmok.

Az álomjóga és az alvás jógája azt is jelenti, hogy az alvási időszak alatt megtanulunk a tiszta jelenlétben tartózkodni, az álom esetében tudva, hogy álmodunk, és az alvás jógája esetében a megnyilvánulások fölé vagy mögé menve, az eredendő állapotunkban tartózkodni.

Gyakorlásunkhoz nagy tibeti mesterek álomjógáról szóló szemléletét használjuk, mint XI. Tarab Tulku Rinpocse (akitől az oktató először tanulta a témát), Namkhai Norbu Rinpocse, Tenzin Wangyal Rinpocse. A téma nagy nyugati szakértőjének Michael Katznak Tibeti álomjóga, a megvilágosodás királyi útja című könyvét is használjuk, melyet e célból lefordítottunk.

Michael könyvéből láthatjuk, hogy ősidők óta a különböző kultúrák emberei különböző módokon használták az álmodást spirituális fejlődésükhöz: indiánok, különböző szigetek bennszülött törzsei, görögök, egyiptomiak, indiaiak, és természetesen a tibetiek is. A tibetiek esetében is az álomfoglalatosság sokkal régebbi, mint a buddhizmus Tibetbe érkezése: az álmot alkalmazták a néphagyományokban, népvallásban, bönben is, később mindezt alkalmazva a buddhizmusban. Tulajdonképpen ennek egyvelegéből tanulunk gyakorlatokat, megközelítéseket, ahogyan azokat Tarab Rinpocse az Egység a kettősségben rendszerében a nyugatiaknak és tibetieknek tanította.

3. A halál és újraszületés: a létezés természetes lüktetése

Általában a halálra úgy gondolunk, hogy valaminek a vége, amikor testünktől tudatunk elválik, de lehet sokkal egészségesebb, kevésbé félelmetes módon is közelíteni hozzá.

A halálra úgy gondolva, hogy a testünk megszűnése, azért kelt félelmet, mert bizonyos fajta megszűnés, megsemmisülés érzettel jár, amit nem szeret senki.

A tibeti buddhista és bön megközelítésben úgy tartják, hogy halálunk időszakában a minket és a világegyetemet alkotó öt energia egymásba olvad: a föld a vízbe, a víz a tűzbe, a tűz a levegőbe, a levegő a tér fehér (holdszerű) megnyilvánulásába, ez a fehér megnyilvánulás a vörös (napszerű) megnyilvánulásba, mely a fekete (szín hiánya) megnyilvánulásba, amelyből aztán feltűnik a tudat természetének tiszta fénye, a legbelső lényegiségünk.

Így a halál folyamatának meditációja által megtapasztaljuk ezeket az elemeket és a legbelső lényegiségünket, melyre való ráhangolódás azért szünteti meg a halálfélelmet mely tulajdonképpen az összes félelem alapja mert ez a lényegiségünk megvan kezdettelen idők óta, és sosem tűnik el. Ennek tapasztalásával „halhatatlanok” vagyunk. A fizikai halál folyamata során, az elemek egymásba olvadásának jeleit tapasztaljuk testi és tudati szinten is. E folyamat tapasztalására végzünk meditációkat.

A kurzus során arra is rádöbbenünk, hogy a „halál” tulajdonképpen minden pillanatban megtörténik, minden egyes pillanatban megjelenik valami a tudatunkban és el is tűnik, mint a vízre írt betű, és ez történik életeken keresztül mindig, így a tiszta jelenlétben időzve nem lehet semmi gond, sőt Tibet nagy jógijai fizikai halált a megvilágosodás nagy lehetőségének tartják, hiszen a folyamat mindenkivel megtörténik. A folyamat minden nap megtörténik elalvásunkkor is, tudati szinten ugyanúgy feloldónak az elemek. Ezt az álomjóga során megtanuljuk, és mivel valójában ez történik a testünk elhagyásakor is, a folyamatot könnyebben lekövethetjük.

E gyakorlat mint a tiszta fény jógájának összes gyakorlata a kiegyensúlyozottabb, boldogabb élethez vezet, végső soron a félelemmentességhez és a megvilágosodáshoz.

4 -5. Meztelen látás

E cím kissé fura lehet, de arra utal, hogy a nézéssel, a fénylátomásokkal hogyan foglalkoznak a tibetiek és mások is a világon, bármilyen „állatbőrbe öltöztetés nélkül”.

A nyugati kultúrában is kutatják a jelenséget, hogy amikor a szemek meg vannak fosztva az ingerektől, mint a teljes sötétség, vagy az égbolt kék színe, önmaguk hoznak létre bizonyos látomásokat. Erről Charles Bonnet is ír már a tizennyolcadik század közepén, és azóta a nyugati pszichiáterek izgalmas témája, Charles Bonnet szindróma néven. Itt van egy fontos pont, az hogy az ősi tibeti bön és buddhista, kínai taoista, indiai advaita védanta kultúra és a nyugati tudomány is egyet ért abban, hogy a fénylátomások belőlünk keletkeznek, elválaszthatatlanok tőlünk, ami bent, az kint.

A tibeti hagyományok ezt a tudást a megvilágosodás céljára használják, minden fényszerűségének tapasztalására. Itt a fény az üresség és gyönyör megnyilvánulásának kettősségmentessége.

A kurzus során három tibeti szöveget fogunk használni, melyek a tizenegyedik század első felében jelentek meg. Ezek az első tibetire fordított szövegek a fénylátomásokról, és milyen érdekes, hogy mindhárom mű címében szerepel a „lámpa” kifejezés. Véletlen lenne, hogy három, ma már teljesen különbözőnek tartott hagyományban, ugyanabban az időszakban, legelső tibeti szövegekként a témában, ugyanaz jelenik meg, és még a címben szereplő kifejezés is azonos? E három szöveg az új hagyomány Kalacsakrájának Az ürességet megvilágító lámpás műve, a nyingma dzogcsen hagyomány Lángoló lámpák tantrája szövege, mely a Tizenhét tantra (a Sákjamuni Buddha előtti korokból származó tantrákról van szó, melyek ma a Nyingma gyü bum részei) egyike, és a bön dzogcsen hagyomány Tanácsok a hat lámpára műve. Ez lefedi a teljes tibeti spirituális rendszert, az új hagyományokat, a régi hagyományt és a bönt, a mahamudrát és a dzogcsent is, mert ahogy Őszentsége, a Dalai Láma is sokszor említi, az összes tibeti hagyomány végső célja a tiszta fény teljes tapasztalása, ez a megvilágosodott állapot, az eredendő természetünk. A kurzus során e látásmód elméleti és gyakorlati hasznát tekintjük át.

6. Eredendő állapotunk megismerése jelkép által

E kurzuson egy nagy tibeti tekercsképet, tangkát használunk célunk elérése érdekében. Ez a dzogcsen hagyományban teljesen természetes, mert ott beszélünk szóbeli, szimbolikus és közvetlen átadásról. A szóbeli azt jelenti, hogy a tanító szavait hallgatva a gyakorló megismeri eredendő állapotát, tudata és a jelenségek természetét, a szimbolikus esetében ezt egy jelképen keresztül érti meg, a közvetlen esetében pedig, a tanító sajátos eszközöket használ az azonnali megértés érdekében.

Természetesen, ez utóbbi a lényegibb, de a szimbolikus átadás is sokkal jobban alkalmazható, mint a szóbeli, mert a szavak mindig csak a kettősség szintjén képesek kifejezni valamit, még olyan kifinomult nyelvezettel is, mint a dzogcsené, azonban ha egy jelkép által megértjük a lényeget, abba könyvek százait belemagyarázhatjuk, amelyeket egyszerre viszont nem tudnánk megjegyezni.

E jelképen keresztül megismerjük a mindig meglévő megvilágosodott állapotunkat, ilyen kérdéseket feszegetve: Mi a test, beszéd, tudat, minőség és cselekvés? Mi a tudatunk lényege és határtalan teressége? Mit jelent a hegy és az óceán jelkép közönséges szinten és a dzogcsenben? Mi a tiszta jelenlét és mit jelent a jelen tudatosság? Mit jelent a tudat és a jelenségek fényszerűsége?

Kum-nye, a dzogcsen jógája

Két témát a bemutatások végére hagytunk, mert ezeket minden alkalommal gyakorolni fogjuk.

Általunk, a tiszta fény jógája képzésein használt tibeti jógarendszer a kum-nye. Valójában kum-nye-nak kellene írni, de elnevezése az előző formában terjedt el leginkább nyugaton. A tibeti ku kifejezés, mely a szanszkrit kája megfelelője buddhatestet jelent, mint a csöku (igazságtest, dharmakája), longku (gyönyörtest, szambhogakája) és tulku (varázstest, nirmánakája). Van a testre egy másik kifejezés is, a lü, a közönséges emberi testet jelölve, mely a fizikai testre korlátozódik. A mnye masszázst jelent. Itt a mi összefüggésünkben minden gyakorlat „masszázs”, mely „megmasszírozza” testünket, energiatestünket és tudatunkat. Ezen gyakorlatok által a korlátolt közönséges testünket (lü) egyre inkább a tudat határtalan terében áramló energiaként tapasztaljuk (ku). A kum-nye gyakorlatai között vannak légzésgyakorlatok, önmasszázs, jógahelyzetek, lassú mozgásgyakorlatok, ránevelve a gyakorlót, hogy élete minden pillanatát „jógaként” élje meg. Mivel rendbe teszi energiarendszerünket, nagyon kedvelt gyógyítási módszer is, már az ősi gyógyító szövegekben is megtalálható.

A kum-nye másik neve nyig-thig cá-lung. Ez még érdekesebb kifejezés, mely a dzogcsen hagyomány gyakorlói számára könnyen érthető. A tibeti hagyomány legtitkosabb rendszerét, mely ugyanakkor természetesen a dzogcsen hagyomány legtitkosabb rendszere is, mely a szivárványtest megvalósításának módszereit tartalmazza, mint a sötét elvonulás, a trekcsö és a tögál gyakorlatok, nying-thig-nek nevezik. Ezt általában szívlényegiségnek fordítják, de valójában a nying szívet és lényeget is jelent, és a thig a thigle, a határtalan tér rövidítése, melyet gömbszerűen, körszerűen ábrázolunk. Tehát a nyig-thig valójában „tér-lényegiség”, a tudat határtalan terére és lényegére is utalva egyszerre. Ha szívlényegiséget mondunk, az valójában a kifejezés első részének két fordítása. A cá-lung jelentése csatorna-szél, vagyis nadi-prána. Ezt a kifejezést a tantrikus rendszerben is használják a különböző haladott jógagyakorlatokra utalva.
Így a nyig-thig cá-lung jelentése: a tudat „határtalan tere lényegiségének csatornákkal és energiaszelekkel” foglalkozó jógagyakorlata. Hát így a kum-nye e rendszere a dzogcsen hagyomány lényegi jógagyakorlatait tartalmazza, melyek a szivárványtest megvalósítását segítik.

A kumy-nye jógája valójában teljesen azonos elven működik a dzogcsen titkos útmutatásaival: orron és szájon lélegzünk, és nem akarunk semmilyen energiát kifejleszteni, hanem hagyjuk önkéntelenül működni azt. Ez a tibeti tantrikus jógagyakorlatoknál nem így működik, ott mindig „fejlesztgetni” akarunk valamit. A dzogcsen jógája azonban a spontaneitás jógája, nem az erőlködésé, ezért minden gyakorlat után hosszan ülünk a tudat természetében, hagyva, hogy az energia önmagát erősítse. Olyan helyzet nem jöhet létre, amikor nem tudjuk az energiát tapasztalni, mert a világegyetemben nincs semmi az energián kívül. A szilárdnak hitt dolgok is pusztán az energia játékai. A kum-nye e megértése teljesen azonos a dzogcsen szemléletével, és így a hétköznapi életünk minden pillanata, az érzékszerveink és tudatunk minden tapasztalása, maga a kum-nye energiatapasztalása lesz, és életünk minden pillanatában tudatos dzogcsen jógikká válunk.

Eredendő állapotunkban, a tiszta jelenlétben tartózkodás

A kum-nye mellett a tiszta fény jógájának másik fontos gyakorlata, valójában az összes többi lényege, melyet mindig gyakorlunk, a tiszta jelenlétben tartózkodás.

A dzogcsen legfontosabb gyakorlata, valójában egyetlen gyakorlata a tiszta jelenlétben való tartózkodás. Ebben az állapotban csak ülünk. Testünk olyan, mint a hegy, teljesen nyugodt, tartjuk a meditációs helyzetet. Beszédünk olyan, mint az „elvágott húrú lant”. Nem adunk ki semmi hangot. Tudatunk a rigpa állapotában van, vagyis minden vonatkoztatási ponttól mentes, nem lehet a legkisebb koncentrációról sem szó, nincs semmi támasz. Csüngünk a térben. Bármit is észlelünk az öt érzékünkkel, tudjuk, hogy pusztán a tudatunk terében történő megnyilvánulás, ezért valójában minél több dolog jelenik meg, minél több mindent érzékelünk, annál díszesebb a gyakorlatunk.

Ebben az állapotban a testünk, beszédünk, tudatunk és érzékszervi tapasztalásunk „jó, ahogy van”, minden tökéletes, ahogy van. Nem kell semmin módosítanunk, javítanunk szikrányit sem.

Kezdeti időszakban annyira figyelmesek lehetünk, hogy ne vigyenek el gondolatok és érzelmek, de ahogy a gyakorlás által az állapot egyre megszokottabbá válik, a „figyelés” értelmetlen, és ráadásul a kettősség állapotába ragadás, a figyelő-megfigyelt kettősségébe. Az egész dzogcsen „csak” tudati rászoktatás. A dzogcsenben különbséget teszünk az „éberség” és a „tiszta jelenlét” között. Az éberség az az állapot, amikor bármilyen figyelőről is szó lehet, hogy ne vigyenek el a gondolatok és az érzelmek. A tiszta jelenlét a rigpa állapota, amikor az éberség egyre finomabb tréningjével már megszűnik teljesen a figyelő-figyelt kettősség. Ezt a hozzáállást próbáljuk állandóvá tenni, és bevinni hétköznapi életünk minden pillanatába. Ugyanakkor ez a tiszta jelenlét mindig ott van, ha a gondolatok el is visznek, akkor is, ezért nem is lehet elhagyni. Hogyan lehetnénk máshol, mint a tiszta jelenlétben? Hogyan hagyhatnánk el az itt és most állapotát?

Arra, hogy mi is a „tiszta jelenlét”, álljon itt egy idézet a Jese Láma Dzsigme Lingpa Dzogcsen Atijóga Kézikönyve, Radikális Dzogcsen Fordítás, Keith Dowman műből:

„Tiszta jelenlét, rigpa: Ebben a fordításban a „tiszta jelenlét” alkalmazott a rig pa (rigpa) angol (magyar) megfelelőjeként, valamint az „(eredendő) jelen tudatosság”, a je sesz (jese) részére. A „belső tudatosság” jó megfeleltetés a rang rig-re, de behozza a „külső” tudatosság eszméjét. A „gnózis” vagy „gnosztikus tudatosság” csak addig működik, míg az előre kigondolt társítások nem tolakszanak be. A (tudati) jelenlét közel van a „figyelem” képzethez, ami a rig pa jelentése az általános használatban. A rig pa nem tudatállapot, melybe be lehetne lépni, vagy melyet el lehetne hagyni.”
1 éves Buddhista alapképzés indul: 2017. januárban
Januárban küldünk egy kör e-mailt pontosan a beiratkozásról.
Buddhista alaptanítások és meditációk a buddhizmussal most ismerkedőknek.
Havonta egy nap 9.00-17.00-ig / 2 osztályt indítunk (vasárnapi napokon)

Tanfolyam időpontja:
Egy osztályban max: 35-40 fő lehet max. (3 osztály indul a 2017. évben)
L . osztály: 2017.01.22 vasárnapi napon (Betelt!)
M. osztály: 2017.01.29 vasárnapi napon (Betelt!)
O. osztály 2017.01.28 szombat napon (Betelt!)

Képzés tematikája:
Buddhista hagyományvonalak megismerése
Buddhista szimbolika
Buddhista gyakorlatok
Szertartások, tanítások értelmezése
Buddhista Mudrák szertartások eszközök alapszintű használata
Meditációk elmélete: Samatha, Szatipatthána, Vipasszána
(június és augusztus hónapban, a képzésben benne van, de nem kötelező)
Befejezés 2017. decemberben (Oklevél) 

Buddhista teológusok, Dharma tanítóink:
Végh József tanfolyam vezető: (Tan Kapuja Buddhista Főiskola Buddhista tanszékvezető, buddhista tanító)
Kasza Miklós Koppány tanfolyam vezető (Mantra Buddhista Egyház elnöke, buddhista teológus)
Berencsy Tina (Mantra Buddhista Egyház titkára, buddhista tanító)
Farkas Viktor (Mantra Buddhista Egyház buddhista tanító)
Kövesdi Tímea (Mantra Buddhista Egyház nemzetközi titkára, buddhista tanító)
Szombathelyi Péter (Mantra Buddhista Egyház buddhista tanító)
Varga Tibor (Buddhista tanító)

Külső meghívott tanárok:
Cser Zoltán (Tan Kapuja Buddhista Főiskola buddhista tanító)
Urgyen Vaszi Sándor (Dharma tanító, Tibeti-jóga oktató)
és külső meghívott tanárok….

Tanfolyam éves díja: 60.000 Ft / fő
Díj fizethető: utalással vagy személyesen

Részletfizetési lehetőség az alábbiak szerint:
1. éves díj teljes összege: 2017 január 10-ig (1 x 60.000 Ft)
2. két részletben: 2017.január 10-ig és február 15-ig (2 x 30.000 Ft)
3. három részletben: 2017. január 10-ig, február 15-ig, március 15-ig (3 x 20.000 Ft)

Fizetés: Átutalással:
Mantra Magyarországi Buddhista Egyház
UniCredit Hungary Bank Zrt. 10918001 - 00000079 - 20580009
Hivatkozás: Neved (Ha átutaltad E-számlát küldünk az email címedre)

Jelentkezésedet akkor tekintjük érvényesnek, ha a jelentkezési lap elküldése után a képzés éves díja vagy első részlete megérkezik a számlánkra.
 

Felhívjuk figyelmedet, hogy 15 nappal a tanfolyam előtt a képzés összege már nem visszaigényelhető!

Ha betelt az osztály és az átutalás is megérkezett, több jelentkezést nem fogadunk!!!
Ezért kérjük minél előbb utalják el az éves díjat vagy az első részletet, mert ennek alapján állítjuk fel a sorrendet
L. osztály majd M. osztály és további jelentkezők a szombati képzési napra az O. osztályba kerülnek.
Ha mind a 3 osztály jelentkezői utalták az első részletet, több jelentkezőt nem tudunk fogadni!

Ha jelentkeztek, kérlek, ha még nem rendelkeztek @gmail.com-os e-mail címmel, akkor készítsetek egyet, mert a későbbiekben csak @gmail.com-os e-mail címre tudjuk a jegyzeteket küldeni. Köszönjük.

Helyszín:
Mantra Magyarországi Buddhista Egyház
1046 Budapest Szent László tér 7.
E-mail cím: buddhista@buddhistegyhaz.hu

Ha kérdésetek van hívjátok ezt a számot: +36 20 437 1564
Buddhista Dharma tanítói 1 éves képzés indul 2017. januárban
Jelentkezhet: aki elvégezte a Mantra Buddhista  Közösség 1 éves alapképzését

Jelentkezés: 2016.11.01-től: Kattints IDE

Első tanítási nap: 2017.01…... szombat 9.00-17.00

Egy osztályban max: 35 fő
Jelentkezésedet akkor tekintjük érvényesnek, ha a lap elküldése utána, ha képzés éves díja vagy 1. részlete megérkezik a számlánkra. Ha betelt osztály több jelentkezést nem fogadunk.

Tanfolyam díja:
Pártoló tagoknak: 80.000 Ft / fő / év
Nem tagoknak: 120.000 Ft / fő / év

Díj fizethető az alábbiak szerint:
utalással vagy személyesen 2017.01.10-ig

Részletfizetési lehetőség az alábbiak szerint:
1. éves díj teljes összege 2017.01.20-ig (1 x 80.000 Ft)
2. két részletben: 2017 január 20-ig és február 20-ig (2 x 40.000 Ft)
3. négy részletben: 2017.január 20-ig, február 20-ig, március 20-ig, április 20-ig  (4 x 20.000 Ft)

Fizetés: Átutalással 2017.01.10-ig:
Mantra Magyarországi Buddhista Közösség
UniCredit Hungary Bank Zrt. 10918001 - 00000079 - 20580009
Hivatkozás: Neved
(ha átutaltad: E-számlát küldünk az email címedre)

Képzés tematikája:
Buddhista filozófia,eszmetörténet: (Abhidharma, Mahájána, Madhjamaka, Jógacsára, Vadzrsajána, Tantra, Dzogcsen)
Buddhista Logika
Buddhista Etika
Buddhista Kultúra
Buddhista Pszichológia
Buddhista Kozmológia
Buddhista tanítási gyakorlatok
Buddhista szertartástan

Buddhista teológusok, Dharma tanítóink:
Végh József tanfolyam vezető (Tan Kapuja Buddhista Főiskola Buddhista tanszékvezető, buddhista tanító)
Kasza Miklós Koppány (Mantra Buddhista Egyház elnöke, buddhista teológus)
Cser Zoltán (Tan Kapuja Buddhista Főiskola buddhista tanító)
Urgyen Vaszi Sándor (Dharma tanító, Tibeti-jóga oktató)
Farkas Viktor (Mantra Buddhista Egyház buddhista tanító)
Kövesdi Timea (Mantra Buddhista Egyház buddhista tanító)
Tiszteletreméltó Tenzin Láma és a Sangye Choeling kolostor Khenpoi
Külső meghívott tanárok

Tanító végzettséggel rendelkezőknek lehetőség:
Buddhista 3 hetes zarándok körútra jelentkezhetnek, Nepálban beavatások-tanítások a Sangye Choeling Kolostoraiban.

Kapcsolat menü: ITT


Helyszín:
Mantra Magyarországi Buddhista Közösség
1046 Budapest Szent László tér 7.
E-mail cím: buddhista@buddhistegyhaz.hu
Támogassa weboldalunk üzemeltetését SMS küldéssel!
Ajánlja nekünk adójának 1%-át! Önnek csak egy aláírás!
Mantra Magyarországi Buddhista Közösség, adószám: 18295823-1-41
Köszönjük!
Mantra Magyarországi Buddhista Egyházközösség
Telefon: +36 20/437-1564 E-mail: buddhistaegyhaz@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/buddhistaegyhaz.hu
Jelenleg 12 látogató nézi az oldalt.
Ma eddig 405 látogató tekintette meg az oldalt.
Tegnap 490 látogató tekintette meg az oldalt.
Nyitó oldal  |   Programok  |   Adomány  |   Adó 1%  |   Tanítások  |   Mantra  |   Tibetről  |   Letöltések  |   Videó galéria
Galéria  |   Hírek  |   Kapcsolat  |   Rendelés  |   Linkajánló  |   Fórum  |   Adatvédelmi nyilatkozat  |   Impresszum  |   Tárhely
Adó 1 Adó 1 százalék Adó egy százalék Adó 1 százalék Adó 1 százalék Adó 1 százalék Alapítvány, alapítványok Alapítvány, alapítványok Egyházak Mantra Buddhista Közöség Adó 1% Karuna Alapítvány Karuna Alapítvány Buddhista Egyházközösség Buddha Buddha Idézetek Buddha idézetek, mondások, élete, beszédei buddha idézetek képekkel Buddha idézetek bölcsességek Buddha idézetek bölcsességek